Zpět na seznam aktualit

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Vyrobit masivní dvířka s výplní se může zdát jako věda, s pomocí tohoto článku a přiloženého videa to však zvládnete levou zadní.


Vyfrézovat rám a výplň pro dvířka lze dvěma způsoby:
1. S použitím frézovacích hlav a spodní frézky.
2. Pomocí sady stopkových fréz na dvířka a horní frézky upnuté ve stolku.

My jsme zvolili první variantu, frézování žiletkovými hlavami ve spodní frézce.
 

Použité vybavení:
• Spodní frézka JET
Podavač materiálu IGM AF32
IGM profil-kontra fréza na rámy
IGM výplňová fréza Z2 s horním braním
IGM falcovací fréza 30 mm s rovnými zuby
Lepidlo Titebond Original
IGM masivní korpusové svěrky

Potřebný materiál:
2x hoblovaný hranolek pro svislý vlis, 2x hoblovaný hranolek pro vodorovný vlis, lepená spárovka pro výplň dvířek (pro výplň případně můžete použít sklo nebo překližku).

 


1.Výpočet rozměrů rámu a výplně

Před samotným frézováním je třeba změřit požadovaný rozměr dvířek a vypočítat si délky vlisů a rozměr výplně.

Podle toho, jakou frézu použijeme zvolíme sílu materiálu. V našem případě umožňuje IGM profil-kontra fréza na rámy zvolit sílu materiálu v rozmezí od 22 do 28 mm. My jsme zvolili sílu 26 mm pro rám a 20 mm pro výplň. Standardně se výplň vyrábí z tenčího materiálu než rám, je to hlavně kvůli odlehčení dvířek a menšímu zatížení pantů a v neposlední řadě jde i o vzhled. Sílu výplně však můžete zvolit podle svého uvážení, je to pouze na vás.                

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Naše dvířka budou mít rozměr 600x400 mm a rám šířku 60 mm. Svislý vlis tedy musí mít délku min. 600 mm, může být ale delší pro zjednodušení lepení (hotová dvířka zakrátíte).

Vodorovný vlis musíte mít připravený v přesné délce podle šířky dvířek.

Příklad:
Šířka dvířek 400 mm, šířka rámu 60 mm, hloubka profilu frézy 12 mm.

Výpočet délky vodorovného vlisu:
400 - 2 x 60 + 2 x 12 = 304 mm (Šířka dvířek - 2 x šířka rámu + 2 x hloubka profilu)

 


2. Frézování profilu rámu

IGM profil-kontra frézu upněte do spodní frézky a pomocí plochého pravítka nastavte hloubku opěrného pravítka spodní frézky pro záběr nástroje 12 mm, což je hloubka profilu této frézy.

Pravítko si položte na nejhlubší zub frézy, frézu otočte do horní úvrati (úroveň frézy, kdy má nůž největší záběr) a opěrné pravítko dorovnejte k ocelovému pravítku. Ocelové pravítko by se mělo zcela dotýkat opěrného pravítka a při pootočení frézou by břit neměl posunout pravítkem, břit by se měl pouze lehce otřít o pravítko.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuJak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuJak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Hloubku profilu máte nastavenou, nyní je potřeba nastavit výšku frézy podle tloušťky materiálu na rám.

Pro frézování profilu rámu používáte spodní polovinu frézy, ta vyfrézuje drážku pro výplň a okrasnou horní hranu rámu. Břit pro okrasný profil rámu by měl být svou horní hranou zároveň srovnaný s horní hranou materiálu nebo mírně vysunutý nad materiál rámu, poté zaaretujte výšku hřídele.

 

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuPodavač otočte nad stůl frézky. Kola podavače by měla být ve vzdálenosti alespoň 1 cm od nožů frézy a měla by být natočena mírně sbíhavě (zadní kolečko by mělo být asi o 1 cm blíže pravítku proti přednímu kolečku). Tím docílíte toho, že podavač bude materiál lépe tlačit k pravítku.

Nastavte výšku podavače podle tloušťky materiálu a vyzkoušejte vyfrézovat nejprve vzorek. Při práci se spodní frézou dbejte na zvýšenou opatrnost a používejte ochranné pomůcky, vyhněte se oblečení s volnými rukávy a jakýmkoli předmětům na zápěstí jako jsou hodinky, náramky atd.

 

Pokud je vzorek v pořádku a hloubka i výška sedí, můžete vyfrézovat všechny díly rámu.

 


3.Frézování kontra profilu rámu

Pro frézování kontra profilu není potřeba měnit nástroj, ale pouze přenastavit výšku frézy ve spodní frézce. Pro vyfrézování profilu jsme použili spodní polovinu nástroje, nyní budeme frézovat horní polovinou frézy na rámy.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuJak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuJak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Pro nastavení správné výšky kontra profilu si na stůl frézky položíme jeden dílec rámu s vyfrézovaným profilem tak, aby okrasná hrana rámu směřovala dolů ke stolu frézky. Frézovací hlavou sjedeme dolů, výšku srovnejte podle drážky pro výplň. Horní a spodní hrana drážky ve vyfrézovaném profilu musí být přesně zároveň s drážkou v profilovém noži frézy na rámy.

Při frézování kontra profilu frézujeme pouze do vodorovných vlisů. Jelikož frézujeme kolmo na vlákna dřeva, docházelo by při vyjíždění frézy z materiálu k vytrhávání vláken, proto za frézovaný dílec vložíme kousek opěrného materiálu, aby byla vlákna při výjezdu zapřená o tento kousek dřeva.  V tomto případě nepoužíváme podavač, který by tak úzký dílec neudržel, ale použijeme úhlové pravítko.

Dílce frézujeme pohledovou stranou dolů. Ofrézujeme nejprve zkušební vzorek, který vyzkoušíme zasadit do profilu. Pokud hloubka i výška kontra profilu sedí, vyfrézujeme kontra profil do levého i pravého čela vodorovných vlisů.

Kontra profily začistíme jemným smirkem a vyzkoušíme sesadit rám dvířek.

 


4. Frézování výplně dvířek

Rozměr výplně si můžete předem vypočítat a připravit podle rozměru rámu.

Výpočet:
výška dvířek - 2 x šířka rámu + 2 x hloubka profilu

Příklad:
600 - 2 x 60 + 2 x 12 = 504 mm

Šířka výplně odpovídá vypočítané délce vodorovného vlisu (304mm)- dilatace (2mm).

Doporučujeme dilataci na šířku dvířek cca 2 mm z jedné strany, šířka našich dvířek tedy bude 302 mm. Dilatací umožníte výplni pracovat při rozpínání a sesychání dřeva, časem se tak vyvarujete prasknutí kazety.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuJak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuJak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Spodní frézku osadíme výplňovou frézou, my jsme použili IGM výplňovou frézu s horním braním. Tato fréza ubírá materiál z horní strany dílce a tlačí výplň ke stolu frézky. Fréza s horním braním není vhodná pro ruční posuv materiálu a vyžaduje tedy použití podavače.

Nastavte hloubku záběru výplňové frézy opět pomocí ocelového pravítka. Shora sledujte zadní úroveň nože frézy vůči opěrnému pravítku, nastavte hloubku tak, abyste využili celou délku profilu výplně; úrovní opěrného pravítka byste se však neměli dostat za ubírací žiletku.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuV dalším kroku nastavíte výšku výplňové frézy podle výšky materiálu. Materiál pro výplň si položte na stůl frézky přední hranou k profilu frézovací hlavy a seřiďte výšku frézování. Výška frézování je pouze na vás, ovlivníte tím úroveň zasunutí výplně do rámu. Z výplně by Vám mělo zůstat neofrézovaných minimálně 5 mm pro vsunutí do drážky rámu. My jsme nechali 5mm pro vsunutí do rámu + 5 mm pro osazení ze zadní strany dvířek, které později ofrézujeme falcovací frézou.

Otočte podavač nad stůl frézky a nastavte jeho výšku podle tloušťky výplně.

Zapněte podavač s frézkou a ofrézujte výplň na zkušebním vzorku, až poté ofrézujte výplň dvířek.

Frézování výplně vždy začnete nejprve kolmo na vlákna, výplň tak dokončíte frézováním podél vláken, při kterém nedojte k vytrhání vláken na hotovém dílci.

Vyfrézovanou výplň přebrušte brusnou houbou.

 


5. Frézování falce na zadní straně výplně

Pro vložení výplně do rámu musí mít výplň po obvodu tloušťku 5 mm (4,8 mm pro snazší sesazení), naše výplň má nyní sílu 10 mm a proto je potřeba zbývajících 5,2 mm odfrézovat pomocí falcovací frézy IGM.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuJak vyrobit kuchyňská dvířka z masivuJak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Falcovací frézu si upneme do spodní frézy a pomocí vyměřených rysek na výplni si nastavíme hloubku a výšku falce. Hloubka falce musí být minimálně 12mm, což je hloubka profilu frézy na rámy pro zasazení výplně, my jsme zvolili hloubku 15mm, aby byla polodrážka vidět i ze zadní strany dvířek.

Frézování opět začněte kolmo na vlákna a dokončete podél vláken, aby nebyla vlákna v polodrážce oštípaná.

 


Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu6. Sesazení dvířek a lepení

Nyní máte připravený dílce pro rám i výplň a můžete tedy vyzkoušet dvířka kompletně sesadit.

Doporučujeme rám dvířek sesadit a obrousit ještě před lepením a výplň poté natřít nebo namořit ještě před slepením rámu.

Kazeta výplně musí být vždy v rámu volná, aby mohla pracovat, a nesmí se tedy pevně lepit k rámu.

Pokud by byla výplň natřená až po slepení, nedostali byste se s barvou až do drážek v rámu a později po seschnutí by se mohli objevit nenatřené plochy, případně byste barvou přilepili výplň k rámu a nemohla by tak pracovat.

Nejvhodnější tedy je natřít vnitřní části rámu a výplň v rozloženém stavu, výplň zafixovat v rámu silikonem nebo pěnovými podložkami a poté slepit rám pomocí disperzního lepidla Titebond Original, přetoky lepidla poté snadno otřete navlhčeným hadříkem.

Ke slepení rámu použijte korpusové svěrky IGM, které díky rovným plastovým krytům čelistí zajistí pevné sevření bez poškození dvířek.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Po zaschnutí lepidla uvolněte dvířka ze svěrek a zařízněte přečnívající svislé vlisy na požadovanou délku dvířek, čela pak zabrušte na hranové brusce a dotřete zbývající části dvířek.
Zpět na seznam aktualit