Zpět na seznam aktualit

Jak vyrobit zakracovací vozík pro kotoučovou pilu

Dokonale uříznutý materiál | Zakracovací stolek

Většina výrobců nábytku a zakázkových truhlářů používá pro běžné řezy pouze dobře seřízenou stolní nebo stacionární kotoučovou pilu.

Lepšího řezu lze ovšem dosáhnout použitím zakracovacího vozíku, který si můžete vyrobit za nízké náklady.

Zakracovací vozík je vlastně posuvná deska s dorazy, která klouže v drážkách kotoučové pily. Obrobek pak leží na dřevěné desce v přední části vozíku, zamezuje tak sklouznutí dílce v řezu a zajišťuje pokaždé čistý a dokonale pravoúhlý řez.


Postup výroby v několika krocích


 

Úhlová pravítka, která jsou dodávána jako základní vybavení pil, lze samozřejmě také použít pro zakracování, jsou však méně bezpečná a především méně přesná než dobře vyrobený zakracovací vozík.

S pomocí našeho návodu si jej i vy můžete vyrobit asi za 2 hodiny a cca 1000 Kč.

Budete potřebovat alespoň 12 mm silnou překližku, dvě bukové desky dlouhé alespoň 600 mm, dva vratové šrouby síly 5 mm s podložkami a matičkami a několik vrutů.


Šířku a hloubku vozíku zvolte podle svých potřeb

My jsme si vyrobili vozík o rozměrech 900 x 600 mm.


Náš vozík je navržený pro stacionární kotoučovou pilu Laguna Fusion 3 s průměrem kotouče 250 mm. Tato pila má velký litinový stůl a zvládne tedy vozík této velikosti. Pro stolní pilu volte rozměry přibližně 700 x 450 mm. Náš vozík bez problému zvládne vše od nejjemnějších řezů až po zakracování spárovky široké i 550 mm.

Při používání tohoto vozíku musíte odstranit rozvírací klín, ruce tedy vždy držte dostatečně daleko od kotouče!

Materiál k výrobě

Jako první si zařízněte překližku do požadovaných rozměrů vozíku, v našem případě na rozměr 900 x 600 mm.


Tipy pro výrobu a rozměry vozíku

Na ohoblované bukové desky si nakreslete tvar přední a zadní opěrky vozíku, ve střední části by měla být opěrka vyšší, aby při velkém vysunutí kotouče nedošlo k jejímu prořezání, opěrky drží a vyztužují celý vozík. Naše opěrka má u středu výšku 100 mm a směrem ke krajům se snižuje pro snazší úchop řezaného dílce. Tvar opěrek můžete vyříznout na pásové pile nebo pomocí přímočaré pily, hrubý řez potom zabruste ručním smirkem nebo v našem případě na válečkové brusce. Opěrky nemusí být přes celou šířku vozíku, v našem případě jsme je vyrobili v šířce 700 mm z 20 mm silné bukové desky, která musí být dokonale ohoblovaná a rovná. Všechny ostré hrany, kromě té spodní, jsme ofrézovali úhlovou frézou a vytvořili jsme tak malé sražení s úhlem 45°.


Vrtání otvorů a jednotlivé prvky vozíku

Dokonale uříznutý materiál | Zakracovací stolek


Správné upevnění a poloha přední opěrky vozíku je nejdůležitější pro přesné řezy, její poloha by tedy měla být seřiditelná, abychom mohli eliminovat případnou nepřesnost při upevňování na překližku. Proto pro její upevnění použijeme dva vratové šrouby o rozměru 5x60, které projdou skrze celou výšku opěrky. Aby byla opěrka seřiditelná, musíme do bukové desky vyvrtat otvory alespoň o 1mm větší než je průměr vratového šroubu. V našem případě jsme použili vrták průměru 6 mm. I vůle 1 mm nám bude stačit k tomu, abychom dodatečně seřídili úhel opěrky vůči kotouči o cca 3°.

Z horní strany opěrky je potřeba navrtat neprůchozí otvor většího průměru, abychom do něj mohli zapustit matici a podložku pro utažení šroubů. Pro zapuštění jsme použili vrták průměru 16 mm a otvor jsme vrtaly do hloubky 15 mm. Stejný vrták jsme použili i pro zapuštění vratové hlavy šroubu do překližky, tento otvor jsme vrtali pouze do hloubky 4 mm tak, aby se skryla hlava šroubu.

Nejprve vrtejte neprůchozí otvor a poté až průchozí díru pro šroub, v opačném případě by hrot vrtáku pro zahloubení neměl přesné vedení a klouzal by v otvoru pro šroub. Zadní opěrka slouží pouze jako výztuha vozíku, její úhel tedy nemusí být nastavitelný a proto ji můžeme připevnit zespodu napevno pomocí vrutů do dřeva. Obě opěrky připevněte k překližce.


Ochranný box

Dokonale uříznutý materiál | Zakracovací stolek


Aby byl zakracovací vozík bezpečný a nedošlo ke zranění při proříznutí přední opěrky, musíme vyrobit ochranný box na přední opěrku, do které se bude schovávat kotouč při projetí skrz přední opěrku.

Pro stanovení jeho rozměrů si na pile vysuneme kotouč do maximální výšky, kterou chceme s vozíkem používat. Zakracovací vozík se používá nejčastěji pro menší dílce do tloušťky max. 5 cm, my jsme si tedy vozík i ochranný box dimenzovali pro vysunutí kotouče do 6 cm, ačkoli pila má prořez až 8 cm. Jak moc bude kotouč vycházet přes přední opěrku zjistíme přiložením vozíku s opěrkami vedle vysunutého kotouče tak, aby boční osa kotouče vycházela do středu přední opěrky. V našem případě to bylo 8 cm do délky a nastavených 6 cm do výšky, ochranný box by měl mít tedy rozměry alespoň 10 x 8 cm, na jeho šířce už příliš nezáleží, my jsme zvolili šířku 6 cm.

Ideální je vytvořit box s dutou vnitřní částí, aby měl kotouč prostor pro odvod pilin a chlazení, můžete jej ale vyrobit i z plného hranolku. Nejdůležitější je, aby z něj kotouč nikdy nevyjel ven. Ochranný box pak k přední opěrce připevníme pomocí lepidla nebo vrutů po stranách. 

Pozor! Vruty nesmí být v ose boxu, kudy bude poté procházet kotouč.


Přesnost díky ližinám

Dokonale uříznutý materiál | Zakracovací stolek


Aby vozík jezdil přesně a rovnoběžně s kotoučem, musíme k němu připevnit ližiny. Změřte rozměry drážek a z tvrdého dřeva vyrobte s co nejvyšší přesností ližiny (nebo ližinu) stejných rozměrů, v našem případě jsou to bukové ližiny s profilem 19 x 10 mm. Čím přesnější ližiny budou, tím přesnější budou i řezy na zakracovacím vozíku a eliminujete tak pohyb vozíku do stran.

Ližiny vložte do drážek v pile a na stůl položte i smontovaný vozík. Vozík umístěte na pilu tak, aby svou osou ležel přesně v ose kotouče. Podélné pravítko přisuňte až k boční straně zakracovacího vozíku, abyste ověřili nebo nastavili rovnoběžnost vozíku s kotoučem. Poté si tužkou naznačte polohu dřevěných ližin vůči konstrukci vozíku, abyste zjistili, kde máte navrtat otvory pro šrouby, kterými spojíte desku vozíku s ližinami.

Vozík sundejte z pily a podle narýsovaných značek navrtejte do překližky vozíku alespoň tři a tři otvory pro vruty. My jsme použili vruty 3,5 x 20 mm a vrták průměru 4 mm. Otvory po navrtání z horní strany zahlubte na 90°, aby se hlavička vrutu schovala pod povrch desky. Vozík opět položte na stůl pily a z boční strany jej dorazte o nastavené podélné pravítko a desku si k pile přichyťte svěrkou.

Malým vrtákem průměru 2 mm si předvrtejte otvory pro vruty i do ližin, zamezíte tak jejich prasknutí při utahování vrutu. Pomocí šesti šroubů pak přišroubujte desku vozíku k ližinám.

 


Doraz na správném místě

 

Pro správnou funkčnost a bezpečnost je potřeba na vozík připevnit doraz, který bude omezovat posuv vozíku na pile, aby nedošlo k proříznutí ochranného boxu. V případě pily IGM Laguna Fusion 3 stačí správně zvolit délku vodících ližin, podélné drážky zde totiž nejsou zcela průchozí skrz zadní stůl a vozík se tedy zastaví doražením ližiny o konec drážky.

Pokud máte drážky v pile průchozí, můžete doraz vyrobit jednoduše pomocí krátkého odřezku z ližiny (19 x 19 mm). Ten přišroubujete na spodní stranu ližiny v přední části tak,

aby se zarazil o přední hranu stolu v okamžiku, kdy kotouč svou nejvyšší částí protne přední opěrku. Nebo můžete připevnit mechanický doraz (desky) za formátovací vozík pomocí dvou svěrek.

Nakonec nasuňte vozík s ližinami do drážek pily, nastavte výšku kotouče na 6 cm a pomalu prořízněte drážku do vyrobeného vozíku až po doraz, kotouč by neměl v přední části projít ochranným boxem.

Udělejte několik zkušebních řezů, překontrolujte úhel pokosu a případně seřiďte úhel přední opěrky.

Dokonale uříznutý materiál | Zakracovací stolek
Dokonale uříznutý materiál | Zakracovací stolek

Čisté řezy máte vyřešené za dvě hodiny práce a za cenu materiálu zhruba 1000 Kč.
Dokonale uříznutý materiál | Zakracovací stolek


Související produkty

Zpět na seznam aktualit