Srovnání negativních, pozitivních a pozitivně-negativních spirálových fréz

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Jaký je rozdíl mezi negativní, pozitivní a pozitivně-negativní spirálovou frézou? Kterou frézu zvolit pro dělení, drážkování a frézování do plochy?

V tomto článku se podíváme na použití spirálových fréz a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Spirálové frézy se nejčastěji používají pro frézování v CNC strojích, ale samozřejmě je možné je použít i v horních frézkách.

Základními úkony spirálových fréz je dělení materiálu anebo frézování drážek.

Spirálové frézy se nejčastěji používají pro frézování tvrdého dřeva nebo překližky.Spirálová fréza je celo-tvrdokovový nástroj s precizně vybroušenou spirálou, která má ostří vybroušené v negativním, pozitivním anebo pozitivně-negativním sklonu vůči směru otáčení.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Dělení materiálu využijete zejména při přesném formátování dílce. Spirálové frézy lze také využít pro drážkování, vrtání, nebo 3D frézování.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Nyní se podíváme na jednotlivé druhy fréz detailně.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Negativní

Spirálová fréza negativní, jak už název napovídá, je vybroušena v negativním sklonu, tedy proti směru otáčení. To zaručuje odvod třísek do dolní části.

Tato fréza není vhodná pro frézování drážek. Hrozí, že odfrézovaný materiál se bude v drážce hromadit (fréza se začne dusit) a hrozí poškození nástroje.

Negativní spirálová fréza má vynikající kvalitu řezu na horní hraně a dolní odvod třísek

 

Dolní odvod třísek


Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Pozitivní

Spirálová fréza pozitivní má vybroušené ostří v pozitivním směru. Představte si frézu, která má spirálu jako klasický vrták do dřeva. Při vrtání otvoru jsou třísky tlačeny směrem nahoru. A je tomu tak i u této frézy, kdy při frézování je dřevní odpad vytlačován směrem nahoru k upínací stopce.

Tuto frézu využijete při drážkování, kdy se nebude drážka plnit třískami.

Pozitivní spirálová fréza má vynikající kvalitu řezu na dolní hraně a horní odvod třísek.

 

Horní odvod třísek


Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Pozitivně-negativní

Spirálová fréza pozitivně-negativní má půlené ostří v dolní části s pozitivním sklonem a v horní části s negativním sklonem.

Pozitivně-negativní spirálová fréza má perfektní kvalitu řezu bez otřepů na dolní i horní hraně. Při frézování celou řeznou částí nástroje, budou třísky pozvolna odváděny horní i spodní stranou. Je tedy ideální pro formátování nebo finální oříznutí dílce.

 

Odvod třísek nahoru i dolů  


Vysvětlíme si pojem sousledné a nesousledné frézování.

Frézovat materiál lze sousledně a nesousledně. Sousledné frézování znamená, že nástroj je veden do materiálu po směru otáčení nástroje, kdežto nesousledné frézování je naopak, tedy fréza je vedena do materiálu proti směru otáčení nástroje.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Nesousledné

Fréza je vedena do materiálu proti směru otáčení nástroje.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Sousledné

Fréza je vedena do materiálu po směru otáčení nástroje.

 


Jak frézy fungují při formátování dílce, tedy u rovného řezu?

Negativní spirálová fréza

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Nesousledné

Negativní fréza je vedena do řezu nesousledně. Při frézování je vidět, že od frézy jsou třísky odváděny směrem dolů a čistý řez je na horní hraně obrobku.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Sousledné

Negativní fréza je vedena sousledně. Sousledné obrábění je šetrnější k ostří a samotnému nástroji.


Pozitivní spirálová fréza

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Nesousledné

Při frézování pozitivní frézou je vidět, že od frézy jsou třísky odváděny směrem nahoru a čistý řez je na spodní hraně obrobku. Fréza je vedena do řezu nesousledně.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Sousledné

Druhý řez pozitivní frézou je veden sousledně. Sousledné obrábění je také u pozitivní frézy šetrnější k jejímu ostří i samotnému nástroji.


Pozitivne-negativní spirálová fréza

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Nesousledné

Při frézování pozitivně-negativní frézou je vidět, že třísky jsou od frézy odváděny jak směrem nahoru, tak dolů. Čistý řez je na obou hranách obrobku. Fréza je vedena do řezu nesousledně.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz
Sousledné

Druhý řez pozitivně-negativní frézou je veden sousledně. Sousledné obrábění je také u pozitivně-negativní frézy šetrnější k jejímu ostří i samotnému nástroji.


Rozdíly mezi spirálovými frézami pri drážkování v 5 a 10 mm hloubce.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Negativní spirálová fréza

Při použití negativní frézy můžeme vidět čistý řez na horní hraně.

Při frézování 10mm drážky je patrné, že se drážka plní třískami. Hrozí, že odfrézovaný materiál se bude v drážce hromadit (fréza se začne dusit) a hrozí poškození nástroje.


Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Pozitivní spirálová fréza

Při použití pozitivní frézy můžeme vidět otřepy na horní hraně řezu.

Při frézování 10mm drážky je patrné, že třísky jsou z drážky odváděny směrem nahoru. U frézování hlubších drážek nehrozí, že odfrézovaný materiál se bude v drážce hromadit.


Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Pozitivně-negativní spirálová fréza

Při použití pozitivně-negativní frézy záleží na hloubce zanoření.

Pokud je horní hrana otřepená je patrné, že bylo frézováno pouze pozitivní částí nástroje. Což vidíme v případě frézování 5 mm hluboké drážky. Při frézování 10 mm hluboké drážky již zabírá negativní část frézy, a proto horní hrana není otřepená.


Postupné zanořování a frézování do plochy materiálu.

Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Negativní spirálová fréza

Při použití negativní frézy je vidět čistý řez na horní hraně. Třísky jsou odváděny směrem dolů, ale při postupném zanořování nehrozí hromadění třísek.


Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Pozitivní spirálová fréza

Při použití pozitivní frézy můžeme vidět otřepy na horní hraně řezu. Při frézování do plochy je tedy výhodnější použít negativní frézu.


Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

Pozitivně-negativní spirálová fréza

Při použití pozitivně-negativní frézy záleží na hloubce zanoření, jak už bylo řečeno v případě drážkování.


Shrnutí na závěr

 • Negativní spirálová fréza

 • Vynikající kvalitu řezu na horní hraně a dolní odvod třísek.
 • Vhodná pro postupné zanořování.
 • Není vhodná pro frézování hlubších drážek.
 • Pozitivní spirálová fréza

 • Vynikající kvalitu řezu na dolní hraně a horní odvod třísek.
 • Vhodná pro frézování hlubších drážek.
 • Není vhodná pro postupné zanořování.
 • Pozitivně-negativní spirálová fréza

 • Perfektní kvalitu řezu bez otřepů na dolní i horní hraně.
 • Při frézování celou řeznou částí nástroje, budou třísky pozvolna odváděny horní i spodní stranou.
 • Ideální pro formátování nebo finální oříznutí dílce.
Srovnání negativních, pozitivních a pozitivne-negativních spirálových fréz

V nabídce IGM naleznete jak negativní, pozitivní, tak i pozitivne-negativní spirálové frézy s hladkým ostřím, které využijete pro přesné formátování, tak i hrubovací frézy, které se používají pro odfrézování hrubých rozměrů dílce. Zajímavostí jsou také frézy se speciálním chromovaným povrchem pro delší životnost nástroje.

Tak to by bylo v tomto článku ke spirálovým frézám všechno. Určitě se také podívejte na video, které je na začátku tohoto článku.
Zpět na seznam článků