Jak správně frézovat pomocí stopkové frézy?

Jaké zvolit ideální otáčky nebo hloubku záběru pro dokonalé obrábění dřeva? To jsou otázky, na které hledá odpověď většina kutilů, ale i zkušených truhlářů. My jsme se proto rozhodli vám v tomto článku vysvětlit osm základních pravidel pro správný výběr a ideální nastavení při frézování pomocí stopkových fréz.

Pravidlo č.1 – Používejte kvalitní a ostrý nástroj
Kvalita opracování dřeva je přímo úměrná kvalitě použitého nástroje a pochopitelně i stavu jeho ostří. Pokud se rozhodnete pořídit levnou stopkovou frézu z hobby marketu nebo čínského eshopu, musíte počítat s tím, že nedosáhnete příliš kvalitního výsledku. Tyto nástroje se zpravidla vyznačují vysokými vibracemi, jelikož nejsou při výrobě vyvažované. Případně mohou mít nesouměrně zbroušené břity, jejichž kvalita a odolnost proti otupení se ani z daleka nepřibližuje tvrdokovovým plátkům evropské výroby, které mimo jiné najdete na stopkových frézách CMT a IGM. Nástroj musí být perfektně ostrý a čistý, jen tak dosáhnete požadované kvality. Pro čištění nástrojů od napáleného prachu a pryskyřice doporučujeme používat čisticí emulzi CMT Formula.
Obsah obrázku nářadí, šroubovák  Popis byl vytvořen automaticky
Pravidlo č.2 - Nepodceňujte kvalitu a stav horní frézky a její kleštiny
CMT 7E Horní frézka 2400 W, kleština 8 a 12mm CMT7EKleština PTEz50 - 16 mm (7611)
Kvalitní a ostrý nástroj je základ. Pokud máte ale nedostatečnou horní frézku nebo jste zanedbávali její servis, může se snadno stát, že výsledek práce nebude splňovat vaše očekávání. I kvalitní horní frézky je třeba pravidelně čistit a servisovat. Ověřte tedy, zda vaše horní frézka nemá vůli ve vodicích tyčích, což by mohlo způsobovat vychylování nástroje mimo osu frézování. Případně zkontrolujte, zda není poškozené ložisko hřídele vřetena. Ložisko je v pořádku, pokud lze hřídel snadno otáčet rukou bez zasekávání a bez rachocení při otáčení. Pokud má hřídel vůli do stran, jde s ní jen stěží otáčet nebo při otáčení rachotí, je pravděpodobně čas vyměnit ložiska na rotoru. Práce s vadnými ložisky by měla za následek nerovný povrch frézování, větší štípání vláken dřeva nebo dokonce zničení rotoru frézky.
Většina truhlářů často zapomíná, že kleština a její stav také zásadně ovlivňuje kvalitu práce se stopkovou frézou. Udržujte tedy kleštinu vždy čistou. Prach v kleštině způsobuje špatné upnutí stopky nástroje a vede k vibracím, vymačkávání kleštiny a někdy i ke zlomení stopkové frézy. Vymačkanou kleštinu, která dělá hluboké stopy do stopky nástroje, je lepší vyměnit za novou.

Pravidlo č. 3 – Vyberte vhodný nástroj

Pájená fréza IGM                 Pájená fréza CMT            Žiletková fréza IGM              Diamantová fréza IGM

Červená řada fréz IGM nebo pájené stopkové frézy značky CMT jsou vhodné pro frézování různých materiálů na bázi dřeva. Můžete s nimi tedy frézovat masivní měkké i tvrdé dřevo, překližku, dřevotřísku, lamino nebo MDF desky. Materiály, pro které je daná stopková fréza vhodná, najdete v popisu nástroje na e-shopu, případně v katalogu. Ve zkratce můžete stopkové frézy s pevně připájeným břitem použít univerzálně pro různé druhy materiálů, spirálové frézy jsou vhodnější pro frézování masivního dřeva a překližek, zatímco stopkové frézy s diamantovými zuby jsou ideální volbou pro lamino a MDF desky.
U stopkové frézy hledejte počet frézovacích zubů, který se označuje písmenem Z. Pokud tedy u nástroje najdete informaci Z2, má tato fréza dva zuby. Čím více zubů stopková fréza má, tím rychleji a čistěji bude nástroj frézovat. Řeznou rychlost ovlivňuje i průměr nástroje. Pokud to váš projekt umožňuje, dejte přednost nástroji s větším řezným průměrem, označeným písmenem D.

Pravidlo č. 4 – Zvolte správnou hloubku frézování
Hloubka frézování je ovlivněna především konstrukcí nástroje, celkovou délkou nástroje a délkou zubu. Pokud potřebujete frézovat hluboko, tedy do hloubky větší než je polovina délky zubu na stopkové fréze, je potřeba snížit rychlost posuvu, abyste nástroj i horní frézku nepřetěžovali. Pro mělké drážky, které vytváří malý odpor pro nástroj i frézku, můžete rychlost posuvu naopak zvýšit. Pokud frézujete do velké hloubky, například 4-5 cm, doporučujeme frézovat postupně na 4-5x. Nižší hloubka frézování totiž snižuje vibrace nástroje, čímž bude ofrézovaný povrch mnohem čistší.
Galerie článků a videí - uni-max
(fotka z unimaxu, udělat vlastní, tak aby v jednom dílci byli dvě nebo i tři různé hloubky drážky a horní frézka byla položená na dílci) Upnutá IGM červená drážkovací fréza.)
Pravidlo č. 5 – Zvolte vhodné otáčky
Otáčky frézy jsou velmi důležitým parametrem, který ovlivní kvalitu vaší práce i životnost vašeho nástroje. Zvýšením otáček nástroje se zvyšuje kvalita opracování, ale současně se zvyšuje i tření mezi nástrojem a frézovaným dílcem. Velké tření způsobuje zahřívání stopkové frézy, což vede ke zkrácení životnosti nejen ostří, ale i celého nástroje. Proto je nutné najít ideální nastavení otáček, které nebude přehřívat váš nástroj, ale při kterém dosáhnete co nejlepšího výsledku. Ideální otáčky jsou závislé především na průměru nástroje a typu obráběného materiálu. Čím větší je průměr vašeho nástroje, tím nižší otáčky byste měli volit.
Obsah obrázku osoba, Optický nástroj, fotoaparát, Fotoaparáty a optika
Udělat stejnou fotku s detailem na regulátor otáček na horní frézce Festool na prodejně. Tak aby šli vidět čísla na regulátoru
Zjednodušeně lze podle nástroje rozdělit ideální otáčky do čtyř skupin.
Průměr nástroje 2-20 mm = 24 000 - 18 000 ot./min
Průměr nástroje 20-40 mm = 18 000 – 16 000 ot./min
Průměr nástroje 40-70 mm = 16 000 – 12 000 ot./min
Průměr nástroje 70 mm a více = 12 000 ot./min
Otáčky vašeho nástroje nastavte podle výše uvedeného doporučení. Pokud nástroj vibruje, je třeba otáčky mírně zvýšit. Pokud naopak nástroj zanechává v materiálu napálené stopy od přehřívání, je třeba otáčky mírně snížit.

Pravidlo č. 6 – Posouvejte frézku po materiálu nebo materiál po frézovacím stolku správným směrem.

Při frézování je pro výslednou kvalitu povrchu velmi důležitý směr, jakým se pohybuje nástroj vůči obráběnému materiálu.
Pokud se nástroj posouvá shodně se směrem otáčení nástroje, jde o tzv. sousledné frézování. V tomto případě se tloušťka třísky postupně snižuje a díky tomu se nástroj méně otupuje a odírá o obráběný povrch. Shodný směr otáčení způsobuje přitahování obrobku směrem k nástroji a je tedy potřeba si dát pozor na udržení konstantní rychlosti posuvu horní frézky.
Pokud se nástroj posouvá proti směru otáčení nástroje, jde o tzv. nesousledné frézování. Při nesousledném frézování se tloušťka třísky postupně zvyšuje, a to má za důsledek rychlejší otupování nástroje spolu s vyšším zahříváním a třením o materiál. Při tomto typu frézování jsou navíc třísky vyklízeny směrem před nástroj, a tak dochází k jejich opětovnému frézování, což může způsobit přetěžování nástroje. Opačný směr otáčení navíc způsobuje odtlačování nástroje od obrobku.
Obsah obrázku diagram, skica, text, řada/pruh  Popis byl vytvořen automaticky                                              Obsah obrázku diagram, skica, řada/pruh, text  Popis byl vytvořen automaticky
Nejčastěji je vhodné frézovat sousledně. Pokud tedy frézujete ručně pomocí horní frézky a dílec máte pod frézkou, měli byste bližší stranu dílce frézovat zprava doleva. Pokud frézujete s horní frézkou upnutou ve frézovacím stolku a frézujete vzdálenější stranu dílce, měli byste dílcem posouvat opět zprava doleva.
                        
Schéma frézování pro výpočet rychlosti posuvu

 

Pravidlo č. 7 – Pozor na frézovaný materiál
Dřevo není homogenní materiál, nemá tedy jednotnou strukturu a žádné dva kusy dřeva na světě nejsou zcela stejné. Na to je třeba si dát pozor při frézování.
U dřeva musíte dbát na směr vláken, hustotu dřeva, suky, vlhkost ale i pórovitou stavbu dané dřeviny.
U obrábění masivního dřeva si dejte pozor především na frézování čelních vláken, které vytváří velký odpor vůči nástroji a jsou velmi náchylné na vyštípání.
Obsah obrázku válec, skica, design  Popis byl vytvořen automaticky                                          Obsah obrázku válec, černobílá  Popis byl vytvořen automaticky                                    Obsah obrázku skica, kresba, zapalovač, černobílá  Popis byl vytvořen automaticky  
Čelní řez vláken                              Podélný radiální směr                     Podélný tangenciální směr

Pro truhlářské projekty do interiéru je základem správně vysušené dřevo, jeho vlhkost by se měla ideálně pohybovat mezi 8-12 %. Pokud má vaše dřevo vyšší vlhkost, může se vám při práci velmi rychle zanášet nástroj. Kvůli tomu se na nástroj i dřevo začnou napalovat zbytky třísek, navíc se váš truhlářský výrobek s nejvyšší pravděpodobností časem zkroutí nebo dokonce popraská. Díky nízké vlhkosti v interiéru bude dřevo postupně vysychat. Vysychání dřeva způsobuje mechanické změny, jako je kroucení, ohyb nebo vznik trhlin ve dřevě.
Dřevo s vlhkostí pod 8 % se nejčastěji používá pro výrobu hudebních nástrojů. S vlhkostí 15-22 % se zase běžně setkáte u dřeva pro stavební konstrukce.

Pravidlo č. 8 – Nejvíc vás naučí praxe
Žádný učený z nebe nespadl a ani pročtení těchto pravidel nebo dalších příruček vám nezajistí, že někdy neuděláte při frézování chybu. Berte tyto pravidla jako výchozí bod k lepšímu pochopení této problematiky a začněte je aplikovat v praxi. Mějte k nástroji, k frézce i k materiálu respekt a při frézování používejte ochranné brýle i ochranu dýchacích cest. Využijte odřezky různých materiálů a frézování si zkoušejte. Vyzkoušejte si vyfrézovat drážky, falc, ofrézovat hrany dílce pod úhlem nebo rádiem, zkoušejte si frézování pomocí šablon a kopírovacích ložisek. Jakmile zjistíte, jak každý nástroj a materiál funguje, pak už jednoduše pochopíte jak zvolit správné parametry frézování, čemu se vyvarovat, nebo kdy už je vhodný čas dát nástroj přebrousit.

Tato tabulka vám poradí, jak vyřešit nejčastější problémy při frézování: