Doporučené otáčky stopkových fréz

Průměr nástroje

Doporučené otáčky (ot./min.)

D 2 - 20

24 000-18 000

D 20 - 40

18000 - 16 000

D 40 - 70

16 000 - 12 000

D 70 - 

12000Zvýšením otáček zlepšíte kvalitu opracování, ale zkrátíte životnost břitu, je potřeba najít optimální rychlost v daném rozsahu otáček. Rozsah otáček nepřekračujte. Při frézovánání hlubokých drážek zpomalte posuv nástroje a použijte odsávání, aby nedocházelo k přehřívání vlivem tření.

Stopkové frézy upínejte do kleštiny až po značku K, která je vyznačená na stopce nástroje. Pokud bude nástroj upnutý za kratší část stopky, zvyšují se vibrace nástroje, které můžou způsobit nekvalitní opracování nebo poškození nástroje.
 

Výpočet rychlosti posuvu pro použití v CNC
V – rychlost posuvu
RPM – otáčky nástroje za minutu
Z – počet břitů nástroje
C – velikost tříšky (mm)
V = ( RPM x Z x C ) / 1000

Příklad

Nástroj průměru D = 12mm 
Otáčky RPM = 20 000 ot/min
Počet břitů Z = 1 
Optimální velikost třísky C = 0,2mm
V = ( 20 000 x 1 x 0,2 ) / 1000
Doporučená rychlost posuvu V = 4 m/min