Společenská odpovědnost firmy

Společnost IGM

Role firem ve společnosti se neustále mění a vyvíjí. V dnešní době není hlavním cílem firem pouze finanční zisk, ale i převzetí odpovědnosti dopadu na společnost a životního prostředí. Jako rodinná společnost si uvědomujeme, že máme odpovědnost za naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a okolní komunity. Našim cílem je se pevně držet sociálních, etických a enviromentálních hodnot. Chceme pozitivně ovlivňovat, jak všechny, kteří s námi přijdou do styku, tak i životní prostředí. Veškeré firemní procesy splňují požadavky dané v certifikaci ISO.

Firma a zákazníci

Spolupracujeme se širokou škálou zákazníků, od domácích kutilů po průmyslové společnosti a školy. Naší prioritou je porozumět jejich potřebám a nabídnout jim několik cest, skrze které nás mohou kontaktovat. Všech zákazníků si vážíme a snažíme se jim nabídnout kvalitní produkty za dobrou cenu a nadstandardní zákaznický servis.

Naši nabídku přizpůsobujeme tak, aby si z ní mohl vybrat každý. V případě nejasností nebo jakýchkoliv problémů nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, telefonicky nebo osobně navštivte naši prodejnu. Na našem Youtube kanále také naleznete informační videa k našim produktům a návody pro různé projekty ze dřeva.

Naše pracoviště

Snažíme se vytvářet pracovní prostředí plné podpory a pochopení, ve kterém každý jednotlivec může maximálně rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na rozdíly.

Snažíme se poskytnout atraktivní pracovní příležitost a tím přilákat kvalitní a schopné pracovníky. Nabízíme příjemné prostředí, ve kterém se zaměstnanci mohou plně rozvíjet. Do rozvoje zaměstnanců investujeme a díky tomu můžeme zákazníkům poskytovat nadstandardní servis a pouze ty nejlepší výsledky při práci s našimi stroji a nástroji. Pro rozvoj děláme několik věcí:

Zaměstnanci podstupují interní i externí školení. Témata školení zahrnují: chování k zákazníkům, prodejní dovednosti, manažerské dovednosti, zvyšování odborné kvalifikace, jak správně třídit odpady, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a mnohé další. Zaměstnanci jsou motivováni k získání kvalifikace prostřednictvím vlastního plánu osobního rozvoje.

Chceme, aby se všichni zaměstnanci podíleli na úspěchu naší firmy, proto jsou součástí odměňování roční a měsíční bonusy podle toho, jak si firma vedla. Zároveň je patřičně ohodnocujeme za jejich odvedenou práci. Mzda je nadprůměrná vzhledem ke mzdám ve stejných profesích a dané oblasti.

Chceme také podporovat zdravý životní styl. Každoročně hradíme zaměstnancům lékařskou prohlídku u podnikového lékaře. Podporujeme ty, kteří vyznávají zdravý životní styl, například jezdí do práce na kole nebo chodí pěšky. Samozřejmostí je pro nás bezpečné, zdravé a příjemné pracovní prostředí.

Kvalitní firma musí mít dobré ohlasy jak zevnitř, tak z venku, proto nás kromě názorů zákazníků zajímá i názor všech našich zaměstnanců. Každoročně s nimi pořádáme osobní pohovory, zároveň mohou kdykoliv vznést připomínku či poznámku, o které se bude diskutovat.

Podpora okolních komunit

Naším závazkem je podporovat okolní komunity a charity. Pro rok 2020 jsme se rozhodli finančně podpořit Nadační fond Kryštůfek, nadaci Dobrý Anděl a Český svaz ochránců přírody. Zároveň každoročně přispíváme na místní sportovní komunitu TJ Sokol Tuchoměřice.

Podpora vzdělávání

Podporujeme sdílené truhlářské a řemeslné dílny, které nabízí vzdělávací kurzy pro děti i dospělé. Jsou to Hobbylab v Rousínově u Brna, komunitní dílnu PONK v Praze a řemeslný inkubátor v Ostravě. Školám nabízíme zvýhodněné ceny na nákup strojů a nástrojů. Jsou to například Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Integrovaná střední škola Semily a VUT Brno-fakultu architektury.

Ochrana životního prostředí

Chceme udělat vše pro to, abychom šetřili a chránili životní prostředí. Snažíme se vyprodukovat minimum odpadů, které putují na skládku. Proto všechny materiály likvidujeme způsobem nejvíce šetrným k životnímu prostředí. Recyklujeme následující materiály: papíry, plasty, nápojové kartony, dřevo, kovy, chemikálie a oleje, žárovky, elektroodpad a bioodpad. Svoz těchto odpadů nám zabezpečují společnosti FCC Regios, EKO-KOM, a ASEKOL, popřípadě provádíme svoz materiálů, jako je kov nebo chemikálie, samostatně do sběrných dvorů. Všechna elektrická a elektronická zařízení jsou likvidována v souladu se směrnicí WEEE (OEEZ).

Součástí firmy je i travnatá plocha, na které je vysazeno několik různých stromů, keřů a rostlin. Také je zde postavený kompostér, do kterého vynášíme veškerý firemní bioodpad.
V celém areálu používáme LED osvětlení, které šetří přírodu díky nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti.

Podporujeme místní výrobu

Podporovat českou výrobu je pro nás důležité, proto je mnoho našich výrobků vyvinuto a vyráběno v České republice. Mezi stěžejní produkty patří například Šablona pro spoj kuchyňských desek FK, Vrtací šablona FKP nebo Cinkovací přípravek FD. Podporujeme také výrobu v EU. Dodáváme například stopkové frézy CMT Orange Tools | CMT (cmtorangetools.com) vyráběné v Itálii a mnoho dalších produktů vyráběné v ČR, Rakousku, Polsku a Německu.

Zdraví a bezpečnost při práci, naši dodavatelé a lidská práva

Na všech pracovištích je zajištěna bezpečnost a zdraví zaměstnanců a ostatních osob. Veškeré vybavení a postupy práce jsou bezpečné. Zaměstnancům poskytujeme náležité ochranné pracovní pomůcky, potřebné informace a školení. Pro zajištění bezpečnosti na pracovišti a zdraví při práci spolupracujeme s profesionální společností Prevent (Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci - PREVENT), českou jedničkou pro BOZP a PO.

Dodržování lidských práv musí být základem každé společnosti. Věříme, že každý má právo pracovat v profesionálním prostředí bez obtěžování nebo zneužívání. To se vztahuje i na všechny naše dodavatele. Proto je pravidelně kontrolujeme, buďto pomocí našich místních zástupců nebo dodavatele sami navštěvujeme. Je to proto, abychom si byli jisti, že pracovníci v těchto továrnách nejsou vystaveni nebezpečným pracovním podmínkám, nuceným pracím nebo jiným neetickým procesům. Zároveň jsme členem organizace Sedex (Sedex - Empowering Responsible Supply Chains), která se zavazuje zlepšovat pracovní podmínky dodavatelských řetězců.