Zpět na seznam článků

Výroba spoje kuchyňských desek krok za krokem

Výroba spoje s šablonou fk650

Při výrobě kuchyňské linky ve tvaru L je třeba vyrobit spoj pracovní desky pod úhlem 90° nebo 45° (vytvořením vloženého rohu). Před výrobou spoje pracovní desky je dobré znát podrobný postup výroby, mít správný přípravek, nástroje a příslušenství, a hlavně chuť se pustit do práce. V tomto článku vám podrobně popíšu postup výroby spoje pod úhlem 90°.

Potřebné vybavení:

IGM Frézovací šablona FK650, ruční horní frézka, redukční základna, kopírovací kroužek o průměru 30 mm, stopková fréza o průměru 12 mm, stopková fréza talířová 4 mm, upínací svěrky, stahovací svěrky, lamely velikosti 20 a lepidlo

Potřebný materiál:

dvě pracovní desky, lamely velikosti 20, stahovací svorky délky 120 mm a lepidlo

Než začneme spoj vyrábět, je nutné si určit, která pracovní deska bude průběžná a která deska bude navazovat. Na průběžné pracovní desce budeme vytvářet vnitřní část spoje a na navazující desce vnější část spoje. Vždy začínám frézováním průběžné desky, a tedy vnitřní částí spoje.

Přesného spoje docílíme pomocí IGM šablony FK650, horní frézky s upnutým kopírovacím kroužkem o průměru 30 mm a stopkovou frézou o průměru 12 mm. Tyto parametry kroužku a stopkové frézy jsou pro přesnost výsledného spoje důležité.

Pokud nemáte 30mm kopírovací kroužek na své horní frézce, můžete si zakoupit IGM kopírovací kroužek FGB a pomocí IGM univerzální redukční základny FRB spojit kroužek s ruční frézkou. Pokud máme vše připravené, můžeme začít s výrobou spoje.

Výroba vnitřní části spoje na 90°

Krok č.1: umístění dorazů a IGM šablony na pracovní desku

IGM Frézovací šablona FKP se dodává se třemi válečkovými dorazy, které slouží k umístění šablony do správné pozice na pracovní desce. K umístění šablony na průběžné pracovní desce je třeba usadit dva dorazy do otvorů označených písmeny C a jeden doraz usadit do otvoru označujícího hloubku pracovní desky. V našem případě to bude otvor označený číslem 60. Nyní umístíme šablonu na pracovní desku tak, aby se dorazy umístěné v otvorech C dotýkaly přední postformingové hrany. Doraz umístěný v otvoru 60 se musí dotýkat boční zaříznuté hrany. Doraz v otvoru 60 určuje délku frézování, a tedy hloubku navazující desky. Já pracuji s pracovní deskou o hloubce 60 cm.


 

Krok č.2: frézování spoje pracovní desky

Takto umístěnou IGM šablonu na pracovní desce zajistěte svěrkami. Pro upnutí doporučuji kvalitní svěrky s větším upínacím tlakem, aby bylo zajištěno, že při frézování nedojde k posunu šablony po pracovní desce. Před začátkem frézování se ujistěte, že otáčky nástroje budou zabíhat do postformingové hrany, a tedy že nemůže dojít k vyštípnutí přední hrany. Pokud by otáčky nástroje vybíhaly z postformingové hrany, bylo by nutné pracovní desku otočit spodní stranou nahoru a znovu upnout šablonu na pracovní desku z přední postformingové hrany. Nyní můžeme začít frézovat vnitřní spoj. Na ruční frézce si nastavíme otáčky cca 16 tis./min. Postupným odebíráním vyfrézujeme vnitřní část spoje. Pracovní desku o tloušťce 28 mm frézujeme natřikrát a pracovní desku 38 mm na čtyři průchody. Ruční frézku vedeme kopírovacím kroužkem po vzdálenější hraně výřezu v šabloně. Pamatujte na to, že horní frézka je podepřená pouze polovinou základny a z toho důvodu je třeba frézovat spoj postupně. Velký úběr znamená velký odpor nástroje, a tedy riziko znehodnocení spoje.

Krok č.3: frézování otvorů pro spojovací šrouby

Po odfrézování vnitřní části spoje uvolníme svěrky a IGM šablonu, pracovní desku otočíme spodní stranou nahoru a dorazy na pracovní desce umístíme do otvorů D (pro spojovací šrouby o délce 120 mm nebo 150 mm). Pokud používáte spojovací šrouby o délce 65 mm, použijete otvory d. Třetí doraz vsadíme do otvoru B a šablonu umístíme na pracovní desku tak, aby se dorazy v otvorech D dotýkaly vyfrézované hrany vnitřní části spoje; doraz v otvoru B se musí dotýkat zadní řezané hrany. Zajistíme IGM šablonu svěrkami. Pro frézování používáme stejný průměr nástroje a kopírovacího kroužku jako při frézování samotného spoje. Nastavíme hloubku frézování podle výšky spojovacích šroubů. Nyní můžeme začít frézovat postupně dva otvory pro spojovací šrouby. Po vyfrézování otvorů uvolněte svěrky. Nyní máme vyfrézovanou vnitřní část spoje.


Výroba vnější části spoje na 90°

Krok č.4: umístění dorazů a IGM šablony na pracovní desku

Nyní vezmeme druhou pracovní desku, která bude navazovat. Jelikož první část spoje jsme frézovali z vrchní strany desky, budeme zákonitě druhou část spoje frézovat ze spodní strany desky. Otočíme si pracovní desku spodní stranou nahoru; pro umístění IGM šablony na pracovní desku je třeba usadit dva dorazy do otvorů označených písmeny B. Tyto dva dorazy nám rovnou definují pravý úhel drážky v šabloně. Nyní umístíme IGM šablonu na pracovní desku, a to tak, aby se dorazy dotýkaly přední postformingové hrany a ta směřovala napříč přes pracovní desku. Před zajištěním šablony svěrkami je třeba narýsovat délku desky, abychom už dál nemuseli desku zakracovat. Délku si spočítáme takto: čistá délka desky dle výkresu (postformingová hrana průběžné desky – konec kuchyně) 300 cm + vnitřní část spoje 2,3 cm – 0,9 cm (posun řezné hrany ke kopírované); výsledná ryska bude tedy ve vzdálenosti 301,4 cm od kraje. Ryska označuje kraj výřezu šablony, tedy kopírované hrany. Šablonu posuňte po postformingové hraně na rysku a zajistěte ji svěrkami.

Krok č.5: frézování spoje pracovní desky

Před začátkem frézování se ujistěte, že otáčky nástroje budou zabíhat do postformingové hrany a nemůže dojít k vyštípnutí přední postformingové hrany. Pokud by otáčky vyjížděly z postformingové hrany, bylo by nutné pracovní desku otočit vrchní stranou nahoru a znovu upnout šablonu na pracovní desku z přední postformingové hrany. Nyní můžeme začít frézovat spoj. Na ruční frézce máme nastavené otáčky cca 16 tis./min. Postupným odebíráním vyfrézujeme vnější část spoje. Ruční frézku vedeme kopírovacím kroužkem po vzdálenější hraně výřezu v šabloně. Pamatujte na to, že horní frézka je podepřená pouze polovinou základny, a proto je třeba frézovat spoj postupně. Velký úběr znamená velký odpor nástroje, a tedy riziko znehodnocení spoje.

Krok č.6: frézování otvorů pro spojovací šrouby

Po odfrézování vnější části spoje uvolníme svěrky a IGM šablonu. Pokud je třeba, otočíme pracovní desku spodní stranou nahoru a dorazy na pracovní desce umístíme do otvorů D (pro spojovací šrouby o délce 120 mm nebo 150 mm). Pokud používáte spojovací šrouby o délce 65 mm, použijete otvory d. Třetí otvor vsadíme do otvoru B a IGM šablonu umístíme na pracovní desku tak, aby se dorazy v otvorech D dotýkaly odfrézované hrany vnější části spoje; doraz v otvoru B se musí dotýkat zadní hrany pracovní desky (hrana u zdi). Zajistíme IGM šablonu svěrkami. Pro frézování používáme stejný průměr nástroje a kopírovacího kroužku jako při frézování samotného spoje. Nastavíme hloubku frézování podle výšky spojovacích šroubů a můžeme začít frézovat postupně dva otvory pro spojovací šrouby. Po vyfrézování otvorů uvolněte svěrky a šablonu. Nyní máme vyfrézovanou vnější část spoje.


Dokončení výroby a slepení spoje na 90°

Krok č.7: vyfrézování drážek pro spojovací lamely

Abychom si usnadnili sesazení a lepení pracovní desky, zafrézujeme do spojované hrany tři lamelky, které nám podrží pracovní desku proti na výšku. Obě desky otočte spodní stranou nahoru, rozměřte rozteče lamel a přerýsujte je na obě desky. Do horní frézky upněte drážkovací talířovou frézu. Nastavíme výšku tak, abychom drážku vytvořili cca v polovině tloušťky pracovní desky. Hloubku drážky nám zajišťuje opěrné ložisko. Po vyfrézování drážek do obou desek lamelou překontrolujeme, že je velikost vyhovující.

Krok č.8: začištění hrany po frézování  

Při frézování spojů dojde k nasměrování třísek v pracovní desce, jež by mohly překážet při lepení a stahování. Tyto třísky odbrousíme brusným papírem, který umístíme na rovný podklad. Při broušení hran dejte pozor, abyste nezbrousili umakartový povrch pracovní desky, což by se projevilo při sesazení spoje. Spoj je velice náchylný na přesnost a i nepatrné probroušení se může negativně projevit.

Krok č.9: kontrola spoje a lepení

K zajištění pevnosti a těsnosti spoje použijeme disperzní lepidlo s voděodolností D4, doporučujeme Titebond III Ultimate, a sanitární silikon ideálně v barevné variantě dekoru pracovní desky. Disperzní lepidlo nanášíme cca do spodních 2/3 spoje a silikon nanášíme do horní 1/3 spoje. Lepidlo zajišťuje pevnost spoje a silikon zase utěsnění. Před samotným lepením obě desky očistěte, umístěte na korpus spodních skříněk a nejprve vše vyzkoušejte bez lepidla. Pokud je to v pořádku, naneste lepidlo, silikon a hned stáhněte stahovacím šroubem. Po stažení opatrně umístěte desku na korpus a ke stěně a opatrně ji přišroubujte ke spodním skříňkám.

Po zaschnutí lepidla máme vyrobený kompletní spoj pracovních desek pod úhlem 90°. IGM Šablonu FK650 můžeme dále použít k výrobě spoje pracovních desek pod úhlem 45°, k zaoblení rohu pracovní desky, seříznutí pod úhlem 45° a k výřezům dřezu nebo varné desky. IGM Šablona na pracovní desky FK650 usnadní práci i vám.

Postup krok za krokem:Související produkty

DOPRAVA ZDARMA

CMT 8E Horní frézka 1000 W, kleština 8 a 12mm
5 900.00 Kč
7 139.00 Kč s DPH
Kód: CMT8E

Zpět na seznam článků