Návody k obsluze

O zaslání návodu k obsluze je možné požádat e-mailem na adrese prodej@igm.cz nebo telefonicky na čísle 220 950 910.