Pro sádrokarton

Pro rychlé řezy. Na sádrokarton, cementovláknité desky do 80mm, MDF, HDF a silnostěnné plastové desky.