Společenská odpovědnost firmy

IGM Logo na budově

Role firem ve společnosti se neustále mění a vyvíjí. V dnešní době není hlavním cílem firem pouze finanční zisk, nýbrž převzetí odpovědnosti za dopad na společnost a její životní prostředí.

Jako rodinná společnost si uvědomujeme, že máme odpovědnost za naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a okolní komunity.

Našim cílem je se pevně držet sociálních, etických a enviromentálních hodnot. Chceme pozitivně ovlivňovat, jak všechny, kteří s námi přijdou do kontaktu, tak i chránit životní prostředí. Veškeré firemní procesy splňují požadavky dané v certifikaci ISO.


Firma a zákazníci

Spolupracujeme se širokou škálou zákazníků od domácích kutilů, profesionálu, průmyslové společnosti až po školy. Naší prioritou je porozumět jejich potřebám a nabídnout jim rozličné řešení jejich problémů skrze námi nabízené produkty.

Firma a zákazníci

Všech zákazníků si vážíme a snažíme se jim nabídnout kvalitní produkty za férovou cenu, a nadstandardní zákaznický servis a poradenství.

Naši nabídku přizpůsobujeme tak, aby si z ní mohl každý vybrat. V případě nejasností, nebo jakýchkoliv problémů nás mohou kontaktovat skrze chat na e-shopu, e-mail, sociální sítě, telefon, anebo osobně navštívit naše prodejní centrum.

Na našem webu zveřejňujeme různorodé články například jak si vybrat správný produkt nebo návody na výrobu různých projektů ze dřeva.

Na našem youtube kanále pravidelně publikujeme představení našich strojů, které si točíme sami v našem testovacím centru či další informační videa k našim produktům.

Točení videa v dílně
Testovací centrum

Naše pracoviště

Usilujeme o vytváření příjemného pracovní prostředí plné podpory a pochopení, ve kterém může každý jednotlivec maximálně rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na věkové, etnické nebo náboženské rozdíly.

Snažíme se poskytnout atraktivní pracovní příležitosti a tím přilákat kvalitní a schopné pracovníky. Pravidelně investujeme do rozvoje našich zaměstnanců, abychom mohli naším zákazníkům poskytovat nadstandardní zákaznickou péči, poradenství a servis. Naším záměrem jsou ty nejlepší výsledky při práci s námi nabízenými nástroji a stroji.

Open office

Pro rozvoj děláme 4 následující věci:

1. Naši zaměstnanci podstupují interní i externí školení.

Témata školení zahrnují mimo jiného chování k zákazníkům, prodejní dovednosti, manažerské dovednosti, zvyšování odborné kvalifikace, jak správně třídit odpady, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. IGM pracovníci jsou k získání kvalifikace motivováni prostřednictvím vlastního plánu osobního rozvoje.
 

2. Přejeme si, aby se všichni zaměstnanci podíleli na úspěchu naší firmy.

A proto jsou odměňování ročními a měsíčními bonusy podle toho, jak si firma hospodářsky vede. Rovněž jsou patřičně ohodnoceni za svou odvedenou práci. Mzda je nadprůměrná vzhledem ke mzdám ve stejných profesích a dané oblasti.

Zasedacka
Kuchynka

3. Záleží nám na zdraví našich zaměstnanců.

Každoročně jim hradíme lékařskou prohlídku u firemního lékaře. Podporujeme všechny, kteří vyznávají zdravý životní styl. Například tím, že jezdí do práce na kole nebo chodí pěšky. Samozřejmostí je pro nás příjemné, nezávadné a bezpečné pracovní prostředí.
 

4. Mimo názorů a přání naších zákazníků jsme otevřeni a nasloucháme i ohlasům a námětům všech našich zaměstnanců.

Každoročně s nimi pořádáme, jak osobní pohovory, tak mohou kdykoliv vznést připomínku či poznámku, o které se bude diskutovat.


Podporujeme

Okolní komunity

Naším závazkem je podporovat okolní komunity a charity.

Pro rok 2020 jsme se rozhodli finančně podpořit Nadační fond Kryštůfek, nadaci Dobrý Anděl a Český svaz ochránců přírody. Každoročně rovněž přispíváme místní sportovní komunitě TJ Sokol Tuchoměřice.

Dobrý Anděl
Český svaz orchanářů přírody
Kryštůfek
Sokol Tuchoměřice

Vzdělávání

Podporujeme sdílené truhlářské a řemeslné dílny, které nabízí vzdělávací kurzy pro děti i dospělé.

Jsou to Hobbylab v Rousínově u Brna, komunitní dílnu PONK v Praze a řemeslný inkubátor v Ostravě. Školám nabízíme zvýhodněné ceny na nákup strojů a nástrojů. Jsou to například Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Integrovaná střední škola Semily a VUT Brno-fakultu architektury.

Hobbylab
Fajna dílna
Ponk
Fakulta Architektury
Brno Bosonohy
UMPR

Ochrana životního prostředí

Chceme udělat vše pro to, abychom šetřili a chránili naše životní prostředí.

Snažíme se vyprodukovat minimum odpadů, které putují na skládku. Proto všechny materiály likvidujeme tím nejvíce šetrným způsobem. Recyklujeme následující materiály: papíry, plasty, nápojové kartony, dřevo, kovy, chemikálie, oleje, žárovky, elektroodpad a bioodpad.

Ponk
Fajna dílna
Hobbylab

Součástí firmy je i travnatá plocha, na které je vysazeno několik různorodých stromů, keřů a rostlin. Také je zde postavený kompostér, do kterého vynášíme veškerý firemní bioodpad. V celém areálu používáme LED osvětlení, které šetří přírodu díky nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti.

IGM Zahrada

Místní výroba

Podporovat českou výrobu je pro nás důležité a proto je mnoho našich výrobků vyvinuto a vyráběno v České republice.

Mezi stěžejní produkty patří například Šablona pro spoj kuchyňských desek FK, Vrtací šablona FKP nebo Cinkovací přípravek FD. Podporujeme také výrobu v EU. Dodáváme například stopkové frézy CMT Orange Tools vyráběné v Itálii a mnoho dalších produktů vyráběné v Rakousku, Polsku nebo Německu.

FK650
FKP900
FD300

Zdraví a bezpečnost při práci, a naši dodavatelé

Na všech pracovištích je zajištěna bezpečnost a zdraví zaměstnanců i všech osob pohybujících se v naši prostorách.

Veškeré vybavení a postupy práce jsou navrhnuty tak, aby byly bezpečné. Zaměstnancům poskytujeme náležité ochranné pracovní pomůcky, potřebné informace a školení. Pro zajištění bezpečnosti na pracovišti a zdraví při práci spolupracujeme s profesionální společností PREVENT, která českou jedničkou pro BOZP a PO.

Sklad
Prodejna

Lidská práva

Dodržování lidských práv by mělo být základem každé společnosti.

Věříme, že každý má právo pracovat v profesionálním prostředí bez obtěžování nebo zneužívání. To se vztahuje, jak na naše zaměstnance, tak i všechny naše dodavatele. Proto je pravidelně kontrolujeme, buď pomocí našich místních zástupců, nebo dodavatele sami navštěvujeme. Chceme se se ujistit, že pracovníci v továrnách našich dodavatelů nejsou vystaveni nebezpečným pracovním podmínkám, nuceným pracím nebo jiným neetickým způsobům zacházení. Mimo jiné jsme členem organizace SEDEX, která usiluje o zlepšovaní pracovních podmínek dodavatelských řetězců.

Prodejna