Silky pily - bezpečnostní instrukce

Důležité!
Čtete tyto instrukce před použitím pily.
NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
NEPOUŽÍVEJTE teleskopické ani jiné pily do vzdálenosti 15 metrů od jakéhokoli elektrického vedení nebo elektrických drátů.
Nedodržení tohoto varování může způsobit vážné zranění nebo smrt elektrickým proudem.


UPOZORNĚNÍ:
Nesprávné použití pily může způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Neřežte nad hlavou. Vždy používejte přilbu a ochranu očí při používání pilu.

POZOR:
Pilový list je extrémně ostrý. Nedotýkejte se ho rukou a ani se pilovým listem nedotýkejté žádné části těly. Vždy vložte pilu do připraveného ochranného krytu, pokud  s ní nepracujete. Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZOR:
Silky, a její dceřiné společnosti, dovozci, distributoři a prodejci nejsou zodpovědní a nenesou žádnou odpovědnost za zranění, ztráty nebo poškození vyplývající z nesprávného použití této pily.


Silky pily správně řežou pokud táhnete pilou směrem k sobě. Neřežou při tahu směrem od Vás. Řezání tahem k sobě vyžaduje mnohem méně energie a poskytuje více kontroly nad řezem. Silky pily jsou přesné a kvalitní nástroje, a proto by jste s nimi měli také tak zacházet a pečlivě se o ně starat. Každá pila se zničí při nesprávném používání a proto zde máte návod jak pily správně používat. Nedodržení těchto zásad vylučuje záruku.


Jak správně používat Silky pily

1. Silky pily jsou konstruované pro záběr do materiálu při tahu směrem k sobě.  Tenký pilový list se neohne, protože je napnut tahem. Pouze při tlaku se může pila ohnout nebo prasknout. Proto nikdy netlačte na pilu nebo jí nevychylujte z řezu.  Toto může způsobit zničení pilového listu. Vždy lehce nadzvedněte list pokud tlačíte pilu směrem od sebe. Pokud pilový list zničíte, můžete jej dokoupit jako náhradní díl.

2. Precizně vyrobený pilový list a speciální řezné zuby umožňují řezat s minimální silou. Proto nikdy nepoužívejte sílu k urychlení řezání. Nechte pilu pracovat samu a pouze táhněte pilou směrem k Vám.  

3. Impulzně kalené zuby (symbol indukčního kalení) nelze ostřit.

4. Udržujte Vaši pilu čistou a používejte k tomu vhodné čistící prostředky ( rozpouštědla). Nepoužívejte je však na rukojeť.  

5. Pokud pilu nepoužíváte uskladněte ji mimo vlhké prostředí a list chraňte pouzdrem. Držte pily mimo dosah dětí. Mohli by se zranit.

6. IGM neodpovídá za případné škody vzniklé nesprávným použitím pil Silky.

 

Technika řezání tahem.

1. Vždy držte pilu bezpečně za rukojeť
2. Začněte řezat lehce tažením listu přes větev nebo trám směrem k Vám.  
3. Posuňte pilu lehce dopředu. Při tlaku od Vás pila neřeže !!!
4. Opakujte dokud větev nebo trám nepřeříznete.
5. Použijte malou sílu při tahu směrem k Vám a pak jednuše a lehce posuňte pilu směrem od Vás. Nechte zuby řezat.