Test žiletkové tloušťkovačky se spirálovým válcem IGM PS33

V dnešním testu se podíváme na to, jestli je tloušťkovačka s žiletkovým spirálovým válcem lepší než klasická tloušťkovačka s nožovým válcem a zda je opravdu vyplatí investice do spirálového válce.

Otestujeme, zda jsou všechny žiletkové válce stejné nebo jsou mezi nimi nějaké zásadní rozdíly a jaký je rozdíl v kvalitě opracování třemi různými typy hoblovacích válců.

Žiletkový hoblovací válec je mezi truhláři stále oblíbenější, ale je to také velmi diskutované téma plné polopravd, proto jsme se rozhodli pro vás udělat podrobný test ve kterém vám ukážeme rozdíly v kvalitě opracování, spočítáme si životnost nožů a žiletek, změříme a porovnáme hlučnost strojů a ukážeme vám, že ne všechny žiletkové válce jsou to, co vlastně hledáte.

Test provedeme na těchto strojích:

1. stroj je tlouštkovačka s klasickým dvounožovým válcem osazeným HSS noži
2. stroj je tlouštkovačka s žiletkovým válcem osazeným HSS žiletkami
3. stroj je tlouštkovačka se spirálovým žiletkovým válcem osazeným HW žiletkami

Hlavními výhodami žiletkových hoblovacích válců by měla být dlouhá výdrž nožů a vysoká kvalita opracování dřeva. Otestovali jsme, jestli to tak opravdu je.

Nejprve Vám ale ukážeme důležité parametry jednotlivých strojů pro porovnání a výpočet životnosti nožů a žiletek.

V prvním stroji - JET JWP-12 máme dva jednostranné HSS nože, které mají běžně tvrdost HV10 okolo 600, to je Vickersova stupnice pro měření tvrdosti materiálů.

Druhý stroj má žiletkový hoblovací válec s 26 HSS žiletkami, které lze jednou otočit, opět o tvrdosti HV10 cca 600.
Třetí stroj - Tloušťkovačka IGM PS33 má žiletkový spirálový válec s 36 tvrdokovovými žiletkami tvrdosti 1900 na stupnici HV10 a její žiletky můžete otočit celkem 3x.

1900 HV10 vs 600 HV10 = poměr 3,1 : 1
Tvrdokov je tedy 3x tvrdší než standardní HSS ocel a vydrží tedy 3x déle ostrý.
Z toho tedy vyplívá, že nejdelší životnost budou mít nože ve stroji IGM PS33.
V dalším výpočtu Vám ukážeme, o kolik přesně bude životnost těchto nožů delší se započítáním dalších parametrů.

ŽIVOTNOST NOŽŮ A ŽILETEK

1.Stroj vs IGM PS33

V porovnání s prvním strojem, který má jen dva klasické HSS nože má PS33 žiletky z materiálu, který je 3x odolnější proti otupení a navíc je lze po otupení ještě 3x otočit. První stroj má ale v záběru na 1cm prkna vždy 2 nože, takže to znamená, že si otupení dělí dva nože mezi sebe. U PS33 jsou v záběru na 1cm prkna vždy 1,5 žiletky, takže zde má první stroj 25% výhodu.
Celková výpočtová životnost ostří je u prvního stroje 9x nižší než u PS33 + ale 25% výhoda dvou nožů, takže sečteno podrženo, výpočtová životnost žiletek u PS33 proti dvěma klasickým HSS nožům je 6,7x vyšší ve prospěch PS33.

To v praxi znamená, že pokud budete chtít s prvním strojem dosáhnout stejné životnosti nožů jako u PS33, budete do té doby muset minimálně 6,7x brousit nože, což znamená u dvou nožů při šířce 318mm cca 300kč za jedno broušení, celkové náklady pro dorovnání životnosti žiletek PS33 jsou tedy 2010 Kč.

2. Stroj vs IGM PS33

Nyní porovnáme životnost u druhého stroje. Proti tomu má PS33 více žiletek, což je výhoda právě u většího překrývání žiletek přes sebe, navíc jsou tyto žiletky 3x odolnější než HSS žiletky druhého stroje, které lze otočit pouze jednou a ne 3x jako u PS33. Sečteno, podtrženo, žiletky ve spirálovém válci druhého stroje vám vydrží 6x méně + navíc PS33 má 50% výhodu polovičního překrytí žiletek, takže je celková výdrž nožů u PS33 9x vyšší.

To znamená, že u HSS žiletek, které lze otočit jen 1x budete muset pro dosažení stejné živostnosti jako u PS33 koupit 9 sad žiletek po 26 kusech. Což je při ceně této HSS žiletky v průměru 98 Kč celkem 22 932 Kč. Tvrdokovové ani HSS žiletky je totiž nebrousí, jelikož je cena broušení zhruba stejná jako cena nové a navíc byste broušením zmenšili rozměr žiletky a ty by na sebe navzájem nenavazovali a na ohoblovaném prkně by zůstávali stopy.

KVALITA OPRACOVÁNÍ

1.Stroj

JET JWP-12L má motor s příkonem 1,7kW a hoblovací válec se otáčí rychlostí 10 000 ot/min. Výkon i otáčky jsou pro tento stroj naprosto ideální, nicméně tím, že jsou hoblovací nože vůči ose posuvu materiálu pod úhlem 90°a nůž tak vždy najíždí do dřeva celou svou délkou najednou, vytváří nože velký odpor vůči motoru, takže úběr tohoto stroje je maximálně 2,4mm. Při kontrole obrobku proti světlu nebo při zvýraznění kvality povrchu pomocí tuhy jsou zde ale jasně vidět podélné i příčné stopy od hoblovacích nožů a suky v materiálu jsou navíc lehce vyštípané. Takto protáhlé prkno bude potřebovat vyspravit nebo přetmelit suky a minimálně jednou přebrousit.

2.Stroj

Druhý stroj má příkon 1,8 kW, takže ještě o 100W více než stroj JET, otáčky mají shodně 10 000 ot/min. Jeho žiletky, ale také nejsou natočené do spirály, ale jsou kolmo k ose posuvu. Sice najednou do dřeva zajíždí jen 4 žiletky a ne všechny najednou, což snižuje odpor vůči motoru, je zde ale pořád problém s vyštípáváním suků a se stopami po žiletkách, jak můžete vidět na fotce níže. I materiál protažený v tomto stroji bude nutné vyspravit nebo přetmelit a poté ještě minimálně jednou přebrousit.

3.Stroj

Poslední na řadě je IGM PS33, příkon motoru je tady shodný s předchozím strojem, tedy 1,8 kW. Otáček je tady o 1000 ot/min méně, tedy 9000 ot/min. Tento stroj má ale jako jediný z testovaných žiletky natočené do spirály, nejsou tedy kolmo na osu, ale jsou vůči ose natočené pod úhlem. To má své velké výhody pro kvalitu opracování a zcela to pokryje nižší otáčky válce.
Výsledný povrch desek protažených na tomto stroji je zcela hladký, suky jsou hezky zaříznuté a nevyštípané. To je právě díky natočením žiletek do spirály, zaoblenému tvaru žiletek a jejich překrytí přes sebe.
Každá žiletka zde najíždí do materiálu postupně, což nejen velmi snižuje odpor vůči motoru, ale hlavně to výrazně snižuje odpor vůči vláknům dřeva, které se tak postupně odřezávají a neodsekávají se jako u kolmých nožů. Díky tomu může být úběr tohoto stroje až 3,2mm.
Čím více se sníží odpor nožů vůči materiálu, tím lepší bude kvalita opracování, ale i výdrž ostří. To už ale do předchozího výpočtů raději míchat nebudeme.

MĚŘENÍ HLUČNOSTI

Na závěr tohoto testu ještě změříme pomocí digitálního hlukoměru hlučnost všech třech strojů, respektive jejich akustický výkon, protože se jistě často dočtete o tom, že žiletkové válce jsou velmi tiché v porovnání s nožovými válci.
Měření jsme prováděli u každého stroje 10s od zapnutí stroje a naměřené hodnoty průběžné hodnoty jsme zprůměrovali.

1.Stroj

Naměřili jsme 102 db, to více méně odpovídá hodnotě v manuálu, kde výrobce uvádí 101,5 Db.

2.Stroj

Naměřená hodnota 97dB je o 2dB vyšší než hodnota v manuálu, ale vzhledem k tomu, že zde nemáme laboratorní podmínky, tak to můžeme považovat za pravdivý údaj.

3.Stroj

Tady jsme naměřili 96 dB, což odpovídá hodnotě z manuálu.
Nejtišší tedy byl stroj PS33, o jeden decibel hlučnější byl stroj s žiletkovým HSS válcem a třetím místě skončil stroj JET s klasickým válcem.
Vidíte, že oba stroje s žiletkovým válcem mají téměř stejné hodnoty hlučnosti, které jsou cca o 5-6 dB nižší než u stroje s klasickým válcem. Nicméně hluk všech třech strojů je v praxi velmi pohodný.
Pokud jste čekali větší rozdíl, tak vás bohužel zklameme. Většího rozdílu bohužel u stolních tloušťkovaček nedosáhneme, protože hlavním zdrojem hluku je zde motor, který je ve všech případech uhlíkový. Bezúhlíkové motory těchto výkonů a rozměrů se zatím nevyrábí. Pokud by ale šlo o klasickou hoblovku, nebo velkou průmyslovou tloušťkovačku, kde je indukční motor, naměřili bychom u spirálového žiletkového válce hodnoty klidně i o 20% nižší.
Kompletní výsledky jednotlivých testů a měření najdete v přehledné tabulce tohoto článku. Celkovým vítězem testu se tedy stala tloušťkovačka IGM PS33 se spirálovým žiletkovým válcem, na druhém místě skončil stroj JET s klasickým válcem a na posledním místě skončil stroj s žiletkovým válcem s kolmými HSS noži. Tento stroj sice používá žiletkovou technologii, ale kombinace kolmých žiletek z HSS oceli dělá z tohoto stroje nejdražší stroj na údržbu a broušení s ne zcela dokonalým povrchem opracování.