Jak vybrat správný pilový kotouč na dřevo?

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Jaké typy pilových kotoučů existují, jaké jsou jejich vlastnosti a jaké jsou rozdíly ve tvaru a počtu zubů si vysvětlíme v tomto článku.

Rozdělení pilových kotoučů a jejich výběr je velmi často diskutované téma a je to pochopitelné, jelikož se v jejich výběru velmi často dělají chyby. Tento článek Vám pomůže s tím, abyste takovým chybám předešli.Základní dělení pilových kotoučů


Plechové pilové kotouče

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Pilové kotouče s tvrdokovovými zuby

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Plechové kotouče se kvůli jejich nízké ceně nejčastěji používají pro řezání palivového dřeva nebo je můžete najít na starších truhlářských pilách. Zuby jsou vyseknuté z oceli a střídavě vyhnuté od osy kotouče, čemuž se říká takzvaně šraňk, nebo rozvod (stejně jako u pilových pásů). Houževnatá ocel je odolná proti vylomení zubu, ale bohužel se velice rychle tupí a jejich řez je velmi hrubý a není příliš přesný.

U kotoučů s tvrdokovovými zuby se také můžete setkat s názvy jako karbidové, vidiové nebo kotouče s SK plátky. Jde však pořád o stejný materiál. Tvrdokov vzniká pod vysokým tlakem a teplem z velmi jemné směsi kovového prachu wolframu, kobaltu, niklu, mědi nebo železa. Je několikanásobně tvrdší než železo, a proto se používá pro výrobu dřevoobráběcích nástrojů.

 
Jak vybrat správný pilový kotouč?
Jak vybrat správný pilový kotouč?

Pokud to myslíte s truhlařinou a dřevoobráběním vážně, rozhodně byste měli ve své dílně používat pouze pilové kotouče s tvrdokovovými zuby.

Ale ani kotouč s tvrdokovem nemusí být nutně záruka perfektního řezu a dlouhé výdrže, je potřeba vybrat ten správný kotouč.


Jak poznat kvalitní pilový kotouč?


Tloušťka tvrdokovového zubu

V hobby marketech, anebo nespecializovaných prodejnách, se můžete setkat s levnými kotouči s tvrdokovem. Už na první pohled ale poznáte zásadní rozdíly od profesionálních kotoučů. Důležitá je tloušťka tvrdokovového zubu, čím je tloušťka zubu větší, tím lépe, protože větší tloušťka zubu vám dovolí více cyklů broušení.

Profesionální kotouč bude mít plátek silný 2,5-3 mm, levný kotouč klidně jen 1-1,5mm. To má zásadní vliv na výdrž kotouče. Takovéto plátky jsou zpravidla pájené jen jednovrstvě a jsou náchylné na odlomení od těla kotouče. A především vydrží jen třetinový počet přebroušení na rozdíl od profi kotouče, který má plátek tloušťky 3 mm a je připájený třívrstvě.

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Jak vybrat správný pilový kotouč?
Jak vybrat správný pilový kotouč?
Jak vybrat správný pilový kotouč?

Povrch pilového kotouče

Další, na co si dát pozor, je zpracování těla kotouče. Pokud je plechové tělo kotouče na dotyk drsné a surové, bude rychle rezivět a budou na něm ulpívat nečistoty, jako je například dřevěný prach, zbytky lepidel a pryskyřice.

Povrch by měl být broušený do jemna, ideálně lakovaný, povlakovaný teflonem nebo úplně nejlépe pochromovaný.

Jak vybrat správný pilový kotouč?
Jak vybrat správný pilový kotouč?

Lakovaný povrch kotouče

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Teflonový povrch kotouče

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Chromovaný povrch kotouče

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Další důležité prvky

Poslední, na co je třeba si dávat pozor, jsou odhlučňovací a expanzní drážky v těle kotouče. Jejich důležitost je často opomíjena, ale jsou zcela zásadní pro komfort a kvalitu řezu.

Jak už je z názvu zřejmé, odhlučňovací drážky plní především akustickou funkci. Eliminují akustický hluk vznikající rotací kotouče při řezání. Jednoduchým testem můžete vyzkoušet, jestli kotouč je nebo není odhlučněný. Stačí si kotouč nasunout na prst a kloubem prstu na něj klepnout. Pokud bude kotouč rezonovat jako gong, dejte od něj ruce pryč, takový kotouč by Vám totiž při práci velmi hlasitě pískal a hučel. Naopak kotouč s odhlučňovacími drážkami po úderu zní jen velmi krátce.

Odhlučňovací drážky

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Expanzní drážky

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Expanzní drážky najdete vždy po obvodu kotouče mezi pilovými zuby. Jejich úkolem je eliminovat kroucení a vlnění kotouče, které vzniká vlivem tepla a tepelné roztažnosti během řezání. Jednoduše řečeno, kotouč s expanzními drážkami se vlivem tepla nijak nekroutí a nevlní, na rozdíl od levného kotouče bez těchto drážek. Takový kotouč potom způsobuje vlnitý řez, mírné podřezávání, pálení dřeva na bočních stěnách nebo svírání ve dřevě.

Napínací kroužek

Neboli tlakový kroužek na těle kotouče je vytvořen tlakem mezi dvěma hroty. Tento kroužek zabezpečí stabilitu těla při řezu a dokonalou souosost během rotace a zamezuje také vibracím během řezu.

Jak vybrat správný pilový kotouč?
Jak vybrat správný pilový kotouč?

S napínacím kroužkem.

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Bez napínacího kroužku.


Základní dělení pilových kotoučů shrnujeme v tomto videu.


Dělení kotoučů dle tvaru zubů, počtu zubů a úhlu čela

Tvar zubu, počet zubů a úhel čela určuje, pro který materiál je pilový kotouč vhodný.


Při výběru kotouče se můžete setkat se střídavě šikmými zuby, trapézovými zuby, potom taky s rovnými, vydutými, kónickými, anebo kombinací těchto zubů. Nejpoužívanější tvary jsou střídavě šikmý a trapézový.

Tvary zubů

Kvalita pilových kotoučů
WZATB střídavý zub WZ N střídavý zub s negativním úhlem čela LWZ střídavý zub s omezovačem úběru třísky SSWMATB střídavě broušené čelo zubu
Kvalita pilových kotoučů
TFZTCGFFT trapézový zub střídavě s rovným zubem TFZ N trapézový zub střídavě s rovným zubem s negativním úhlem čela

Kvalita pilových kotoučů
FZFLAT rovný zub FZ N rovný zub s negativním úhlem čela LFZ rovný zub s omezovačem úběru třísky
Kvalita pilových kotoučů
TZ trapézový zub

Kvalita pilových kotoučů
DHZHDF dutý zub střídavě se střechovitým zubem DHZ N dutý zub střídavě se střechovitým subem s negativním úhlem čela HR vydutý zub
Kvalita pilových kotoučů
KONCO kónický zub

Střídavě šikmý zub

Střídavě šikmý zub se nejčastěji využívá pro řezání masivu. Jak už z názvu vyplývá, tak u střídavě šikmého zubu, se pravidelně střídá broušení zubu. Tedy sešikmení doprava a doleva. Střídavě šikmý zub má výhodu velkého řezného výkonu, ale obecně se nehodí pro řezání drážek. Existují i kotouče se střídavě šikmým zubem vhodné na lamino nebo překližku, mají však speciální úhel zešikmení zubu nebo úhel čela. Jsou to kotouče s extrémně šikmým střídavým zubem. Speciální tvar tohoto zubu docílí jemnějšího řezu na obou stranách obráběných materiálů jako je například lamino nebo dýhované povrchy aglomerovaných materiálů.

Kvalita pilových kotoučů
Kvalita pilových kotoučů

* K – šířka zubu / P – šířka těla / ß – zkosení zubu

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Trapézový zub

Druhý nejpoužívanější tvar je trapézový zub. Trapézový zub má rovný hřbet se sražením obou bočních hran, tím vytváří takzvaný trapézový tvar. Na kotoučích se ale používá střídavě. Nejčastěji na každém druhém zubu kotouče, ostatní zuby pak mají zcela rovný hřbet. Tento typ kotoučů je ideální pro řezání velkoplošných materiálů jako je lamino, MDF, kompaktní desky, dýhované desky, překližky nebo neželezné kovy. Kotouče s trapézovými zuby se vůbec nehodí na řezání masivního dřeva. Trapézový zub nemá potřebný výkon a úběr jako šikmé zuby a v masivu by měl velký odpor a dřevo by se pálilo.

Kvalita pilových kotoučů
Kvalita pilových kotoučů

* K – šířka zubu / P – šířka těla / ß – zkosení zubu / h - rozdíl výšky řezné hrany trapézového zubu a rovného zubu

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Rovný zub

Třetím nejčastějším tvarem zubu je rovný zub. S tím se setkáte především u drážkovacích kotoučů a u předřezových kotoučů do formátovacích pil. Přestože rovné zuby mají poměrně velký odpor v řezu, jsou díky rovnému dnu v drážce ideální právě pro řezání drážek. Ty využijete například pro vsazení sololitu na záda nábytku, pro řezání čepových spojů a přeplátování, pro vsazení lišt nebo skla do nábytku.

Kvalita pilových kotoučů
Kvalita pilových kotoučů

* K – šířka zubu / P – šířka těla

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Vydutý zub

Dalším tvarem je vydutý zub, ten se ale používá velmi málo, využívá se hlavně pro řezání lamina bez předřezu ve vertikálních pilách, které určitě znáte z nářezových center hobby marketů. Nevýhoda tohoto zubu je poměrně vysoká cena broušení.

Kvalita pilových kotoučů
Kvalita pilových kotoučů

* K – šířka zubu / P – šířka těla / R – rádius

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Kónický zub

Posledním tvarem jsou kónické zuby, které se používají hlavně pro předřezové kotouče formátovacích pil. Zub má rozšiřující se tvar a podle toho, jak moc vysunete kotouč nad stůl pily, tak širokou drážku prořízne.

Kvalita pilových kotoučů
Kvalita pilových kotoučů

* K min - šířka zubu minimální, K max - šířka zubu maximální
P – šířka těla / ß – zkosení zubu

Jak vybrat správný pilový kotouč?

Počet zubů


Jak vybrat správný pilový kotouč?

Další parametr, který budete muset řešit, je počet pilových zubů na kotouči. Označovaný písmenem Z nebo T z anglického slova teeth (zub). Počet zubů je důležitý hlavně při řezání masivního dřeva, kde může být tento parametr velmi proměnlivý. Podle směru řezu buď při podélném nebo příčném řezání se počet zubů mění.

Obecně se řiďte tímto pravidlem

Pro podélné řezy použijte kotouč s malým počtem zubů, a tedy s velkou mezerou mezi jednotlivými zuby. Malý počet zubů a velká mezera zaručí rychlý řez a pomáhá odvádět velké množství pilin z řezu.

U průměru 160 mm je to ideálně 12-18 zubů.
U průměru 250 mm do 30 zubů.

Kvalita pilových kotoučů

S – tloušťka materiálu, H – výška zubu nad obrobkem, P - rozteč zubů

Pro příčné řezy je vhodný větší počet zubů a menší mezera mezi zuby. Menší mezera mezi zuby eliminuje otřep vláken dřeva na dořezové hraně a velký počet zubů zaručuje hladkou řeznou hranu.

U průměru 160 mm je to ideálně 48-56 zubů.
U průměru 250 mm pak 60-80 zubů.

Kvalita pilových kotoučů

Univerzální kotouč na podélné i příčné řezy

Zlatá střední cesta, u které je nutno brát v potaz kompromisy.

Hobby truhláři nejčastěji hledají jeden univerzální kotouč na vše. Takový kotouč existuje, je ale potřeba počítat se spoustou kompromisů. Univerzální kotouč na podélné i příčné řezy je zároveň v podstatě jen zlatá střední cesta mezi výše zmiňovanými kotouči na masiv. Takový kotouč by neměl mít příliš mnoho zubů, aby se při podélných řezech nedusil, ale zároveň by zubů nemělo být ani příliš málo, aby kotouč nezpůsoboval velké vytrhávání vláken dřeva na dořezové hraně.

U průměru 160 mm je to nejčastěji okolo 24 zubů.
U průměru 250 mm je to cca 40-48 zubů.

Zmiňované kompromisy jsou: Pomalejší pro podélný řez, a nebo lehký otřep při řezání napříč vlákny.


Úhel čela zubu (sklon zubu)

Úhel čela zubu se dělí na pozitivní, negativní a nulový úhel. Pozitivní úhel čela má zuby předkloněné po směru otáčení, negativní úhel znamená, že zuby jsou zakloněné vůči směru otáčení.

Jak vybrat správný pilový kotouč?
Kvalita pilových kotoučů

Pozitivní sklon znamená vyšší řezný výkon a rychlejší řez. Pozitivní sklon je ideální pro řezání masivního dřeva, překližek, na lamino a MDF desky na formátovacích pilách s předřezem.

α = 10°~25° - Dřevo
α = 5°~15° - Dřevotříska, MDF, překližka, laminát, plasty
α = 0°~10° - Dřevotříska, MDF, neželezné kovy, železné kovy

Kvalita pilových kotoučů

Negativní sklon má své opodstatnění hlavně při řezání neželezných kovů, plastů, kompaktních desek, plovoucích podlah a plexiskel. Negativně skloněný zub zajíždí do materiálu postupně od paty zubu a řez je tak sice pomalejší, ale přesný a čistý. Negativní sklon se využívá například i pro kotouče do pokosových pil v kombinaci se střídavě šikmým zubem, kde je požadavek na maximální univerzálnost napříč řezy do masivu, lamina, nebo třeba hliníku. Je vhodný i do ponorných pil na řezání laminovaných desek bez předřezu.

α = -5° ~ -15° - Železné kovy, neželezné kovy, plasty, laminát

Kvalita pilových kotoučů

Nulový úhel čela se využívá pro řezání korianu a silnostěnných plastů. α = 0°


Typy pilových kotoučů shrnujeme v tomto videu.


Ukázka řezů pilových kotoučů


Vše, co jste se v tomto článku dozvěděli, si můžete ověřit v praktické ukázce ve videu. V něm si ukážeme, že řezat kotoučem na lamino masivní dřevo není opravdu dobrý nápad. Těšit se můžete na ukázky řezů správným kotoučem na danou operaci, ale i na to, že se kotouč na určité řezy opravdu nehodí.

Kvalita pilových kotoučů

Tohle je značka ideál, čistý a rovný řez bez otřepů.

Kvalita pilových kotoučů

Špatně vybraný kotouč pro řez lamina. Oštípaná laminovaná vrstva.


Kvalita pilových kotoučů

Takto to má vypadat. Minimální otřep, čistý a přesný řez.

Kvalita pilových kotoučů

Trapézové zuby jsou na masiv špatná volba. Opálená řezná hrana.


Použití vhodných a nevhodných pilových kotoučů na dané materiály shrnujeme v tomto videu.


Nabídka pilových kotoučů
Zpět na seznam článků