Jak vyrobit spárovku

Výrobu spárovky snadno zvládnete sami ve své dílně. Postup výroby od přípravy materiálu až po lepení spárovky. Poradíme, na co si dát pozor a jaké nástroje jsou potřeba pro její výrobu.

Spárovka je konstrukční deska vyrobená slepením užších dřevěných prken (přířezů, vlysů), které jsou lepeny na šířku.

Nejznámějším postupem výroby spárovky je spoj “natupo”, který vzniká pouze slepením ohoblovaných hran dvou vlysů.

Dnes se nejčastěji využívá modernější postup výroby, a to ofrézování ploch různými typy profilů pro zvětšení styčné plochy. Tím se zaručí vyšší pevnost lepeného spoje.

Jak vyrobit spárovku

Základní pravidla pro výrobu spárovky:

Lepí se z prken, latí či hranolků vždy jádro k jádru a běl k běli.

Jak vyrobit spárovku

Nikdy se nepoužívá středová (dřeňová) část.
 

Jak vyrobit spárovku

Spárovka musí být vyrobena ze stejného řeziva se stejnou hustotou.

Jak vyrobit spárovku

Postup výroby spárovky krok za krokem

My jsme zvolili postup, kde použijeme profilové nože s omezovači pro ofrézování plochy na spodní frézce, následně řezivo slepíme a spárovku protáhneme tloušťkovací frézkou.

Další možný postup je na frézovacím stolku pomocí horní frézky a frézy.


1. Volba profilového nože

Nejdříve je potřeba zvolit vhodný profilový nůž. Pro tento postup byl vybrán profilový nůž F026-524, který vytváří na dřevě zuby. Zubatá styčná plocha zvětšuje lepenou plochu dřeva. Tento spoj pak bude mnohem pevnější v porovnání se spojem “natupo”.

Styčnou plochu lepeného spoje lze však odfrézovat i jiným profilovým nožem. Můžete využít například profil 074, 075, 076, 077, 552 nebo 117.

Jelikož budeme frézovat na spodní frézce bez použití podavače, použijeme univerzální frézovací hlavu s označením MAN pro manuální posuv materiálu. Tato frézovací hlava vyžaduje navíc použití omezovačů úběru. Narozdíl od profilového nože je omezovač trochu kratší a nemá vybroušené ostří, musí však mít vždy stejný tvar. V našem případě použijeme omezovače s označením F027-524.

Jak vyrobit spárovku

2. Volba řeziva

My jsme na výrobu spárovky použily hoblované smrkové fošny délky 1 metr a tloušťky 44 mm.

Pro výrobu vaší spárovky si můžete zvolit jakýkoliv rozměr řeziva.

Je potřeba dbát pouze na tři základní pravidla pro výrobu spárovky, viz. výše.

Jak vyrobit spárovku

3. Upnutí profilových nožů a omezovačů

Pro správné vložení nožů a omezovačů do frézovací hlavy si frézovací hlavu položíme na stůl tak, aby logo IGM bylo na horní straně. Profilové nože umístíme do hlavy tak, aby ostří nožů mířilo proti směru hodinových ručiček. Nože v sobě mají dva malé kulaté otvory, které musíme nasadit na kolíky ve frézovací hlavě.

Jak vyrobit spárovku

Poté do frézovací hlavy umístíme omezovače, které se opět nasazují na kolíky. Omezovače umístíme tak, aby špička omezovače mířila proti špičce profilové nože. Omezovače směřují po směru hodinových ručiček.

Jak vyrobit spárovku

Jakmile máme nože a omezovače vsazené do frézovací hlavy, jednou rukou si je přidržujeme a druhou rukou mezi ně vložíme upínací klínek. Hlavičky upínacích šroubů v klínku musí směřovat směrem ven.

Klínek z boku zarovnáme s tělem frézovací hlavy a utáhneme oba šroubky pomocí přiloženého inbusového klíče. Šrouby utáhněte dostatečně pevně, aby se klínek vůbec nehýbal a pevně držel nože na svém místě.

Jak vyrobit spárovku
Jak vyrobit spárovku

4. Nasazení frézovací hlavy na spodní frézku

Frézu nyní můžeme nasadit na hřídel spodní frézky tak, aby logo IGM směřovalo nahoru. Zbylou část hřídele vyplníme distančními podložkami a pomocí upínací matice pevně utáhneme frézovací hlavu na hřídeli.

Jak vyrobit spárovku

5. Seřízení frézovací hlavy vůči pravítku spodní frézky

Nástroj máme nasazen ve stroji. Nyní musíme seřídit frézovací hlavu a podélné pravítko. Frézovací hlavu si rukou otočíme do horní úvrati. Úvrať je poloha hlavy, ve které nůž nejvíce směřuje ven od pravítka, směrem k obsluze stroje.

Pomocí hliníkového pravítka zarovnáme podélné pravítko přesně s největší hloubkou profilu na našem noži. Díky tomu budeme frézovat pouze potřebný profil pro spoj a nebudeme si vlysy zbytečně zužovat dalším ubíráním materiálu. Takto zarovnané pravítko si pevně utáhneme.

Jak vyrobit spárovku

6. Výpočet a seřízení frézovací hlavy


Hlavu máme nastavenou dle podélného pravítka, zbývá už jen seřídit výšku frézovací hlavy.

K tomu si musíme nejprve změřit přesnou tloušťku vlysů, které budeme frézovat. V našem případě jsme naměřili 44 mm. Na profilovém noži najdeme jeho přesný střed. Pokud má nůž výšku 50 mm, bude to 25 mm od kraje nože.

Polovina tloušťky našich prken je 22 mm a polovina tloušťky nože je 25 mm. Rozdíl je tedy 3 mm. To znamená, že frézovací hlavu musíme spustit pod úroveň stolu tak, aby spodní hrana nože byla 3 mm pod rovinou stolu. Horní hrana frézovacího nože tak bude 47 mm nad stolem. Ověřit si to můžeme pravítkem nebo pomocí odřezku, na který si přeneseme spočtených 47 mm.


7. Vyhotovení kontrolního vzorku

Jak vyrobit spárovku
Jak vyrobit spárovku
Jak vyrobit spárovku

Nyní máme nastavené pravítko i výšku frézovací hlavy a můžeme se pustit do práce. Nejprve si ale vyrobíme testovací vzorek, abychom si ověřili správnost nastavení a že do sebe profily ve vzorcích navzájem zapadají.

Jak vyrobit spárovku
Jak vyrobit spárovku

Pokud je vše v pořádku, můžeme se pustit do práce.


8. Správné složení a označení řeziva

Jak vyrobit spárovku

Prkna je ideální si nejprve složit k sobě tak, jak je chceme lepit a označit si je. Krajová prkna se budou frézovat pouze z jedné strany, ostatní je třeba frézovat z obou stran. Aby nám sousední prkna navzájem zapadala zubem do drážky a ne zub na zub, je třeba při frézování každý druhý vlys otočit o 180°.

Všechna prkna si před frézováním označíme na čele, například pomocí šipek jako na obrázku. Nebo si prkna můžeme očíslovat podle pořadí. Šipka je vždy jen na přední straně prkna a znázorňuje orientaci vůči stolu frézky.


9. Frézování profilu

Jak vyrobit spárovku

Při frézování tedy bude šipka vždy na straně u frézky a musí směřovat vzhůru. Pokud na hraně šipka není, je tato hrana krajová a nefrézuje se.

Jak vyrobit spárovku

10. Slepení spárovky

Poté už jen stačí vyfrézované hrany natřít lepidlem na dřevo. K dokonalému roztírání lepidla i do vyfrézovaných drážek nám pomůže silikonový štětec Titebond. Pro lepení spárovky je nejvhodnější lepidlo Titebond Ultimate s voděodolností D4. Spoj pak bude mít maximální pevnost i odolnost.

Jak vyrobit spárovku

Vlysy s lepidlem je potřeba pevně sevřít pomocí svěrek alespoň na 30 minut. Úplné vytvrzení spoje je 24 hodin. K sevření jsou ideální masivní korpusové svěrky IGM, které dokážou vyvinout upínací sílu až 800 kg. Plastové kryty čelistí navíc zabrání promáčknutí vlysů při stahování.


11. Srovnání tloušťky spárovky na protahovačce

Po 30 minutách můžeme svěrky povolit, odstranit přebytečné lepidlo a spárovku protáhnout v tloušťkovací frézce. Spárovku máme hotovou a můžeme z ní vyrobit například sedák lavice, desku stolu, případně výplň do dvířek nebo cokoli jiného, co Vám doma udělá radost.

Jak vyrobit spárovkuZpět na seznam článků