Jak začít se soustružením dřeva?

Soustružení dřeva je zábavnou činností ve světě zpracování dřeva, do které se často mnozí zamilují. Na rozdíl od mnoha jiných druhů práce se dřevem, při kterých řežete a spojujete jednotlivé díly dřeva k vytvoření hotového projektu, se soustružení spíše podobá řezbářství, tedy umělecké činnosti spočívající v odebírání dřeva z jednoho kusu. Soustružení dřeva je oblíbené především kvůli nízkým nárokům na velikost dílny a počet potřebných nástrojů.

Soustružením lze vyrábět nepřeberné množství dřevěných výrobků, jako jsou misky a vázy různých tvarů a rozměrů, rukojeti ke krbovému nářadí, madla k nábytku, svícny či hračky. Při práci si můžete vyhrát s tvary obrobku a směry vláken dřeva a vytvořit tak svůj osobitý výrobek.

Ještě, než začnete se soustružením, je potřeba si pár věcí připravit.

Jak začít se soustružením dřeva?
Jak začít se soustružením dřeva?
Jak začít se soustružením dřeva?

Co budete potřebovat?

Nejdůležitější nástroje pro soustružení jsou samozřejmě dláta a soustruh. Je také vhodné vlastnit brusku na ostření dlát, jelikož ostrý struh (dláto) je základem kvalitního výrobku. A co si vlastně pořídit? 1. Soustruh
 2. Nástroje na soustružení dřeva
 3. Materiál k soustružení, například dřevěné nebo akrylové soustružnické polotovary
 4. Pracovní oděv a ochranné pomůcky
Jak začít se soustružením dřeva?

Jaký soustruh vybrat?

Vybrat soustruh vhodný pro Vaši práci není jednoduché. Nevíte si rady? Napovíme vám, podle čeho soustruh vybírat. Kromě řady dostupných značek se soustruhy vyrábějí v různých velikostech. Váš výběr bude samozřejmě ovlivněn vaším rozpočtem a prostorem, který máte ve své dílně k dispozici, ale budete se také muset zamyslet nad tím, jaké výrobky byste chtěli vyrábět.

Chcete si vyzkoušet soustružení velké mísy nebo nohy ke stolu? Chcete mít možnost soustružit téměř cokoli bez ohledu na velikost? Tyto otázky se týkají několika klíčových technických specifikací, které vám mohou pomoci zúžit hledání soustruhu.

Na soustruhu můžete soustružit obrobek jakéhokoli tvaru o různém průměru. Maximální velikost průměru obrobku je dvojnásobek vzdálenosti mezi osou vřeteníku a ložem soustruhu, nazývá se maximální točný průměr nad ložem. Je tedy vhodné vybírat soustruh porovnáním tohoto údaje s průměrem výrobků, které chcete soustružit a jako rezervu přidat alespoň 2-3 cm průměru navíc.

Jak začít se soustružením dřeva?

Druhý velmi důležitý parametr pro výběr soustruhu je osová vzdálenost mezi hroty. Ta určuje, jak dlouhý obrobek můžete na daném soustruhu soustružit při vřetenovém soustružení mezi dvěma hroty. Pokud tedy chcete soustružit například nohu ke stolu dlouhou 720 mm, soustruh s osovou vzdáleností 550 mm Vám nebude stačit, pokud se k danému soustruhu nedá pořídit prodloužení lože, kterým si můžete osovou vzdálenost prodloužit například o 250 mm nebo i půl metru.

Samozřejmě, že existují ještě další otázky a parametry, podle kterých vyberete ten správný soustruh pro vás. Vždy je dobré si nechat poradit a případně doporučit soustruh a příslušenství od zkušených profesionálů. Ideální je soustruh i vyzkoušet, v takovém případě se neváhejte na nás obrátit.


Jaká dláta vybrat?

Stejně jako řezbář nebo sochař potřebujete k dosažení požadovaného tvaru a detailů vhodné soustružnické nástroje. Výběr správného soustružnického nástroje může být pro začátečníka velmi zmatečný, proto si rozdělíme dláta (někdy nazývané struhy) na dvě široké kategorie: soustružnická dláta s tvrdokovovými výměnnými břity a tradiční soustružnická dláta.

Na trhu je samozřejmě nepřeberné množství soustružnických dlát. Pro jejich správný výběr je však důležité vědět, že existují dva základní typy soustružení.

Prvním typem je soustružení vřetenové. Jednoduše řečeno, obrobek je upnutý mezi dvěma hroty neboli vřeteníkem a koníkem.

Druhým typem je dutinové soustružení, někdy označováno jako soustružení misek, které spočívá v připevnění obrobku pouze na vřeteník (přesněji na lícní desku nebo sklíčidlo).

Pokud chcete soustružit misky a jiné duté výrobky, budete potřebovat buď lícní desku, nebo čtyřčelisťové sklíčidlo. Obrobek se k lícní desce připevňuje pomocí šroubů, sklíčidlo má naopak pohyblivé čelisti, které obrobky upnou a pevně drží. Součástí prakticky všech moderních soustruhů jsou vřeteník, koník a lícní deska jako standardní vybavení, tudíž můžete provádět oba typy soustružení na jednom soustruhu. Čtyřčelisťová sklíčidla se prodávají samostatně.


Soustružnická dláta s výměnnými břity

Soustružnická dláta s tvrdokovovými výměnnými břity jsou skvělá pro začínající i pokročilé soustružníky. Na rozdíl od tradičních soustružnických dlát se tyto dláta nemusí brousit, a poskytují tak stále stejnou úroveň kvality úběru. Tvrdokovový břit jednoduše otočte, abyste získali čerstvé ostří, a vyměňte jej, jakmile se otupí všechny dostupné hrany. Břit z tvrdokovu zůstává dlouho ostrý pro vysokou životnost.

Tyto dláta jsou k dispozici s několika typy břitů a v různých velikostech. Jsou ideální především na dokončovací práce, nebo soustružení exotického dřeva nebo obrobků s epoxidovou pryskyřicí.

 • Kulatý břit: Používá se k hrubování materiálu a soustružení křivek.
 • Diamantový břit: Používá se k soustružení drážek a dalších ozdobných detailů.
 • Čtvercový břit plochý: Používá se k hrubování materiálu a vytváření čepů.
 • Čtvercový břit zaoblený: Používá se k hrubování materiálu a vytváření zaoblených čepů.

Tradiční soustružnická dláta

Jak už název napovídá, tradiční soustružnické dláta mají dlouhou a uznávanou historii. Řemeslníci je po staletí používali k vytváření krásných a funkčních soustružnických výrobků. V šikovných rukou poskytují tradiční dláta vynikající výsledky. Moderní verze se vyrábějí z nástrojové oceli nebo rychlořezné oceli (HSS); HSS je vhodnější, protože odolává vyšším teplotám při ostření, aniž by se snížila její tvrdost.

Nejběžnějších typy soustružnických dlát jsou následující:

Hrubovací dláto a vřetenové dláto: Obě se používají k hrubování předem neopracovaného materiálu. Hrubovací dláto je vhodné k úpravě materiálu z hranatého na kulatý a vřetenové dláto k vytváření drážek a dalších detailů.

 • Dutinové dláto: Používá se při soustružení dutých tvarů a misek a tvarování svahu. Někdy je též nazýváno miskové dláto.
 • Hladící dláto: Používá se k soustružení rovných nebo vypouklých ploch a začišťování. Někdy je též nazýváno šikmý struh.
 • Zapichovací dláto: Používá se pro tvorbu drážek, jemných detailů a odřezávání materiálu.

Tradiční soustružnická dláta je třeba brousit!

Tradiční soustružnická dláta mohou poskytovat vynikající výsledky, ale vyžadují více cviku a časté ostření. Ostření není obtížné, ale je důležité naučit se správnou techniku. K ostření je nejvhodnější použít brusku, jelikož je broušení různých druhů nástrojů volnou rukou obtížnější. Ideální k broušení soustružnických dlát je pomaloběžná kotoučová bruska, ve které je jemný brusný kotouč chlazený v nádobce s vodou.


Mokré nebo suché dřevo - jaké zvolit?

Mokré a suché dřevo má své výhody i nevýhody. Mokré dřevo se lépe soustruží, jelikož má nižší tvrdost a nevytváří tolik prachu. Navíc mokré dřevo seženete prakticky kdekoli. Výsledný výrobek se Vám ale časem může pokroutit a zdeformovat, protože ještě schne a vypařuje se z něj voda. Při rychlém vysychání může dojít dokonce k popraskání. Je dobré vědět, že jako první schne povrch dřeva. Jakmile je povrch sušší, voda se z vnitřku dřeva přesune na povrch, odkud se opět odpařuje. Takto dřevo postupně vysychá.

Pokud tedy používáme mokré dřevo, musíme počítat s určitou deformací výrobku – zmenší se a změní svůj tvar na ovál. To je problém hlavně pokud soustružíme jednotlivé díly, které do sebe musí zapadat. Nemůžete například vysoustružit díl o průměru 50 mm, předvrtat si 50 mm otvor a doufat, že díl do otvoru přesně zapadne.

Horší úrovní deformace je praskání, které je vždy nežádoucí. Praskání lze předejít pomalým vysycháním. Doba a způsob vysychání se ale u každého druhu dřeva liší. K praskání dochází často při dutinovém soustružení, když se vyrábí příliš tlusté stěny dutých výrobků nebo pokud se pro výrobek použije střed špalku.

U suchého dřeva se na rozdíl od mokrého můžete spolehnout na udržení stejného tvaru. Nevýhodou je náročnější soustružení a vyšší prašnost, tyto nevýhody lze ale minimalizovat použitím řady moderních zařízení jako je odsavač pilin. Suché dřevo se také hůře shání a bývá dražší.

Teoreticky můžete soustružit jakýkoli kus dřeva a mnoho dalších materiálů, které se vejdou na soustruh, pokud je soustružnický polotovar v pořádku a nemá žádné uvolněné suky nebo jiné vady, které by mohly způsobit jeho uvolnění ze soustruhu nebo poškození nástrojů. Pro začátečníky je dobré začít s použitím předseknutého soustružnického polotovaru, který má osm hran a hrubuje se snáze než čtyřstranný hranol.

Jak začít se soustružením dřeva?

Osvětlení

Cenným doplňkem Vašeho soustruhu je přídavné pracovní osvětlení. IGM LED pracovní světlo lze na soustruh namontovat a snadno nastavit tak, aby vrhalo jasné světlo všude tam, kde ho potřebujete.


Začínáme soustružit

Soustružení je především praktická činnost. Teorii je jako při jiných činnostech potřeba znát, ale nejlepší způsob učení o soustružení je se soustruhem často pracovat.

Při prací se soustruhem je potřeba dbát bezpečnosti a nosit vhodný oděv a ochranné pomůcky!

Při soustružení dřeva jde zjednodušeně o to, že do kusu dřeva, který se otáčí velmi rychle, šťoucháte opravdu ostrým kovovým nástrojem. Musíte udělat vše pro to, abyste zabránili nechtěnému uvolnění materiálu ze soustruhu. Pokud k tomu dojde, měli by Vás ochránit patřičné ochranné pomůcky. Potřebujete minimálně:

 • Obličejový štít a ochranné brýle: Chcete chránit svůj zrak před dřevěným prachem a svůj obličej před vymrštěnými kusy materiálu.
 • Respirátor: Vdechování dřevěného prachu, zvláště z exotických dřevin, je extrémně nebezpečné.
 • Vhodný pracovní oděv: Nenoste volné oblečení, rukavice, náramky, zkrátka cokoli, co se může o soustruh zachytit.

Používání dláta

S každým dlátem se pracuje trochu jinak, každopádně je dobré vědět, jak s dlátem zacházet obecně. Materiál musí být nejdříve pevně upnutý. Poté soustruh můžete zapnout. Jakmile obrobek dosáhne dostatečné rychlosti otáčení, přiložíte dláto tak, abyste odřezávali tenkou vrstvu materiálu. Dláto položíte na opěrku plochou stranou a nakloníte tak, aby mířilo mimo točící se dřevo. Poté pomalým pohybem dolů, směrem k dřevu, začnete materiál ubírat. Ze začátku dodržujte tento postup a provádějte ho pomalu, časem již budete vědět, jak umístit dláto rovnou do správné polohy.

Jak začít se soustružením dřeva?
Jak začít se soustružením dřeva?

Hrubování

První činností po upnutí obrobku je hrubování. Jde o úpravu materiálu z počátečního nesouměrného tvaru (hranolu) do tvaru válce. Při tomto postupu nám nezáleží na kvalitě povrchu obrobku, hlavní je účinně ubrat velké množství materiálu. Na hrubování se používá hrubovací dláto, lze ale použít i vřetenové dláto, zvlášť pokud je již obrobek skoro ve tvaru válce.

Hrubovací dláto položíte na opěrku lehce šikmo horizontálně i vertikálně a trochu ho natočíme (po ose dláta). Nyní můžete začít ubírat materiál. Dlátem posouvejte po celé opěrce od jednoho konce ke druhému. Na konci opěrky vždy dláto přibližte tak, aby začalo ubírat další materiál. Cílem hrubování je odstranit všechny nerovnosti a vytvořit relativně hladký a rovnoměrný válec. Postup opakujte, dokud požadovaného tvaru válce nedosáhnete.

Jak začít se soustružením dřeva?
Jak začít se soustružením dřeva?

Tvarování svahu

Pro tvarování svahu použijte dutinové dláto. Svah je část válce, na které zmenšujeme jeho průměr a vytváříme tak vypouklé a „vpouklé“ plochy. Při tvarování svahu musíme pamatovat na nejdůležitější pravidlo, a to že materiál ubíráme zeshora dolů. Pokud chcete vytvořit vypouklý a vpuklý svah, musíte ho vždy tvarovat střídavě z obou stran, jinak Vám hrozí zaříznutí do válce.

Manipulací s dlátem vytváříte strmější či pozvolnější svahy. Natočením dláta po jeho ose (zavřením) a větším nakloněním ve vertikálním směru vytvoříte strmější svah, opačným pohybem (otevřením) naopak pozvolnější svah. Během soustružení můžete pozvolna manipulovat s dlátem do obou pozic a vytvářet tak postupně strmější nebo pozvolnější svah.

Jak začít se soustružením dřeva?
Jak začít se soustružením dřeva?

Začišťování

Nyní můžete vytvářet tvary válce (vypouklé a duté plochy) a začišťovat pomocí hladícího dláta. U hladícího dláta se dotýká materiálu jen část ostří od středu do nižšího spodku (paty ostří). Špička ostří se do válce nesmí zaříznout. Tudíž přikládáme dláto na opěrku tak, aby byla špička vždy výš než pata.


Zápich

Zápichem nazýváme úkon, při kterém odřezáváme materiál nebo ukončujeme tvar. Provedete ho zapichovacím dlátem tak, že dláto nastavíte do vertikální polohy, ale špičkou směrem dolů, opačně než u ostatních úkonů. Poté pomalým pohybem směrem nahoru provedete zářez. Takto můžete vytvářet 90° zářezy.

Jak začít se soustružením dřeva?
Jak začít se soustružením dřeva?

Na závěr

Doufáme, že Vás článek naladil na soustružení a pomůže ke zdárně vytvořenému výrobku, který si s chutí sami na soustruhu vyrobíte.

V případě, že si chcete soustružení vyzkoušet pod vedením zkušeného lektora, naleznete na stránkách IGM v sekci Pro zákazníky kurzy nejen pro začátečníky.


Kurzy IGM.

Zpět na seznam článků