Drážka (mm)  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
A - Ľavý krajný kotúč 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B - Pravý krajný kotúč 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C - Vnútorné pílové lamely 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
D - Vymedzovacie podložky so zámkom 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 2
E - Distančné krúžky 0,1 mm 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 2
F - Distančné krúžky 0,2 mm 0 1 2 2 1 1 2 1 0 1 1 2 1 2 2
G - Distančný magnetický krúžok 0,3 mm 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
H - Distančný magnetický krúžok 0,5 mm 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1